Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Franz Kafka: Proměna

Franz Kafka: Proměna


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Franz Kafka

Životopisy spisovatele: Franz Kafka

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základní životopisné informace o Kafkovi. Poté stručně popisuje děj knihy a uvádí úryvek z ní.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Děj
3.
Úryvek

Úryvek

“ Autor: Franz Kafka
(1883 – 1924)

Pražský německý spisovatel. Vystudoval práva na pražské německé univerzitě a pracoval jako úředník v Dělnické úrazové pojišťovně. Zemřel na tuberkulózu.
Za svého života uveřejnil jen několik kratších próz, z nichž nejvýznamnější je Proměna (1915), groteskně hrůzný příběh proměny člověk v hmyz, důkaz sebeodcizení a propadnutí světu věcí.
V Kafkově pozůstalosti zůstaly tři nedokončené romány, aforismy a další prózy, jež přehnaně sebekritický autor určil k spálení. Vykonavatel jeho poslední vůle, spisovatel Max Brod, však neuposlechl. Dešifroval Kafkův osobitý těsnopis a přítelovo dílo v letech 1926 – 27 vydal. Všechny tři romány vyjadřují zoufalý autorův pocit samoty a hrůzu z absurdity a odlidštění okolního světa.
V románě Amerika je hrdinou díla šestnáctiletý chlapec poslaný rodiči za trest do Ameriky, jenž dlouho hledá své místo v životě. V románě Zámek chce zeměměřič K. dosáhnout přijetí do zámeckých služeb, aby se mohl stát plnoprávným občanem, ale umírá dřív, než jeho žádost projde labyrintem nedostupných předních instancí. V Procesu je prokurista Josef K. vyšetřován u neznámého soudu a popraven za neznámý zločin. Veškerá jeho snaha čelit této absurditě normálními prostředky se míjí účinkem. Kafka ve svých dílech mistrně spojuje a prolíná surrealistický popis detailů se snovostí a fantastičností celkové situace a mnohdy používá různých symbolů i nejasných narážek. Proto bylo jeho dílo zejména po 2. světové válce vykládáno nejrůznějším způsobem.


Jednoho dne se Řehoř Samsa probudil z nepokojných snů. Shledal, že se v posteli probudil v jakýsi nestvůrný hmyz. Byl velký a nemotorný. Nemohl mluvit, ale lidské řeči rozuměl. Jeho rodina nevěděla o proměně, kterou jejich syn podstoupil. Mysleli si, že je nemocen. Proto zavolali doktora a zámečníka.
Řehoř se na noc vždy zamykal. Přišel také prokurista z Řehořova podniku, který se zajímal o příčiny Řehořovy absence. Řehoř z posledních sil stačil ve svých bezzubých čelistech otočit klíčem v zámku a všem přítomným se naskytl hrůzný pohled. Viděli příšeru v ničem nepodobnou lidské bytosti. Prokurista v panice utekl. Kdyštof viděl co způsobil a raději se uchýlil do svého pokoje. Všichni se štítili pohledu na něj a jen sestra mu pravidelně donášela jídlo. Přistihl se, že i jeho nejzamilovanější jídla mu nechutnají, takže se nezřídka stávalo, že nejedl vůbec nic. Jeho jedinou činností bylo šplhání po stěnách. Když si této záliby všimla jeho sestra, odstranila skoro všechen nábytek, ke Kryštofově značné nelibosti. Ten si s hrůzou uvědomil, že s posledním kusem nábytku odchází také poslední lidská část, která v něm ještě zbyla.
Když Kryštofa spatřila matka, k smrti se vyděsila. Otec proto Kryštofa hrubě poranil. Už v něm neviděl svého syna, byl to odporný neidentifikovatelný hmyz. Jeho trpělivost přetekla, když Kryštof vystrašil podnájemníky, kteří následně dali výpověď. Zahnal Kryštofa zpět do svého pokoje. Ráno, když se posluhovačka přišla na Kryštofa podívat, našla ho mrtvého. Zemřel hlady a vysílením."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce obsahuje pravopisné a věcné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0038.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kafka_Promena.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse