Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Franz Kafka: Vesnický učitel

Franz Kafka: Vesnický učitel


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Franz Kafka

Životopisy spisovatele: Franz Kafka

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první polovině zachycuje životní osudy Franze Kafky. Druhá část popisuje děj povídky Vesnický učitel ze sbírky Obří krtek a dodává ukázku i hodnocení sbírky.

Obsah

1.
Franz Kafka
2.
Název, nakladatelství
3.
Hlavní postavy
4.
Děj
5.
Ukázka
6.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Franz Kafka- Obří krtek (soubor povídek)

Autor: Franz Kafka
Franz Kafka je jednoznačně nejslavnější pražský spisovatel, píšící německy. Narodil se 3. Července 1883 v Praze na Starém Městě pražském. Jeho otec Hermann pocházel z jihočeské vsi Osek u Strakonic. Pak si založil v Praze obchod s galanterním zbožím..Kafka prožil velice osamělé dětství. Jeho rodiče od rána do noci pracovali ve svém krámku a tak neměli na syna čas. Na jeho výchovu měly vliv spíše kuchařky a služebné. Kafka nejdříve vychodil obecnou německou školu a později studoval na osmiletém gymnáziu na Starém Městě. Za celý svůj život se téměř nevzdálil z okruhu Starého Města. Školu a později i práci měl vždy kousek od domu. Po gymnáziu studuje práva na univerzitě. Začal psát již kolem svého 14. a 15. Roku. Po promoci začal pracovat v „Dělnické úrazové pojišťovně pro Království České“. Byl velice stydlivý, pořád se podceňoval. Mělo na to vliv několik věcí: Zaprvé jeho původ, stačilo říci Žid a už to bylo a něco špatného. Jeho psychika byla také velice ovlivněna otcem. Někdy ho Kafka také nazýval Tyranem. Měl permanentní pocit viny, který u něj právě on vyvolával. Měl problémy s přátelstvím , neměl moc přátel. Nejvíce se stýkal s Maxem Brodem, kterého asi považoval za svého nejlepšího přítele. I přesto, že byl velice stydlivý, tak byl 3x zasnouben. 2x s Felice Bauerovou, což byla dcera židovského obchodníka z Berlína. Zásnuby však opět on zrušil, jelikož nebyl schopen svazek uskutečnit.Věřil, že život lze naplnit jen ve společenství, tedy v rodině, jenže toho se bál. Musel totiž psát v naprostém odloučení. Druhý nezdařený pokus o manželství se uskutečnil v roce 1919 s Julií Vohryzkovou. Proti tomu se velice tvrdě postavil jeho otec, což je také zaznamenáno v nikdy neodeslaném dopise v Dopise otci. Jeho další láskou byla Milena Jesenská. Jejich vztah se odehrával hlavně v korespondenci, dnes také pod názvem Dopisy Mileně. Počáteční tvorba se velice liší od jeho pozdějších děl, která ho proslavila. Nejstarší dochovaná práce je z roku 1904 a je to povídka Popis jednoho zápasu. Kafka pak píše do roku 1910 krátké prózy, zachycující situace ze všedního světa a jeho názory na to. Vyšly ve sbírce Rozjímání. Roku 1910 začíná psát deník, který s přestávkami píše až do roku 1923. Je velkou součástí jeho tvorby a vyšel pod názvem Deníky.V letech 1909-1912 podnikl Kafka s Brodem prázdninovou cestu do západní Evropy ( I,D,Sw,F ) při níž společně pracovali na dohodnutých literárních tématech. Výrazným zlomem v jeho tvorbě se stal rok 1912, kdy během jedné noci napsal povídku Ortel. Po ní později následovala povídka Proměna. Ta vyšla roku 1915. Dále napsal, nebo spíše nedopsal román Nezvěstný, vydávaného doposud pod jménem Amerika. Kafka mnoho svých děl z mládí zničil, a jen u malé části rukopisů svolil, aby se vydaly knižně. Dokonce v závěti požádal Maxe Broda, aby beze zbytku a bez čtení vše spálil. Ten to ale naštěstí neudělal a tím vyšel najevo talent skvělého autora, který mohl jen tak zapadnout. Dalšími povídkami, které napsal jsou na příklad Vesnický učitel, Most, Doupě atd. Tyto povídky ještě s Popisem jednoho zápasu byly vydány v díle nazvaném Obří krtek. Dalším velice známým jeho dílem je Proces, který vyšel roku 1915 a nebyl dokončen. Roku 1917 se mu projevila tuberkulóza. Od této chvíle musí často přerušovat zaměstnání a léčit se. 3. června 1924 umírá. Z posledních měsíců jeho života jsou vydány Dopisy rodičům z let 1922-24.

Soubor povídek: Obří krtek (povídky: Popis jednoho zápasu, Vesnický učitel, Blumfeld, starší mládenec, Most, Doupě)

Vydalo: Nakladatelství Bohuslav Trojan, 1991

Povídka: Vesnický učitel

Hlavní postavy: Vypravěč, vesnický učitel

Děj se odehrává někde na malé vesnici, zřejmě v roce 1914

Obsah: Obsah této povídky je spíše nezajímavý. Jde tu o to, že na jedné malé vesnici se objevila zpráva, že zde žije obří krtek. Díky této zprávě sem přijíždí lidé z okolí, ale je jich méně, než by bylo vhodné a proto pověří starého učitele, aby tuto zprávu rozšířil. Jemu se to ale příliš nedaří a dozví se o tom jeden muž z města, který tento příběh vypráví. Snaží se proto učiteli pomoci a všechno znovu přezkoumává a píše nový spis. Všichni se mu ale vysmějí stejně jako učiteli. Sám vypravěč neví, proč se mu vlastně snažil pomoci, jestli kvůli panu učiteli, kvůli penězům nebo kvůli vlastní slávě. Nakonec se mu to tedy nepovede a proto se rozhodne odstoupit. Řekne to učiteli, se kterým se moc nepřátelí, učitel ho nemá moc v lásce. Ve chvíli, kdy mu řekne o tom, že chce odstoupit, se mu učitel svěří s tím, že doufal, že mu pomůžu tím, že je to obchodník z města a on se stane slavným a budou ho uctívat i lidé z města, že budou vítat ve městě jeho, vesnického učitele. Povídka končí tím, že se vlastně rozloučí, ale učitel stále sedí u vypravěče a kouří dýmku.

Ukázka: Ti lidé, já sám k nim patřím, kterým už obyčejný malý krtek připadá odporný, by patrně umřeli hnusem při pohledu na obřího krtka, který byl před několika lety pozorován poblíž jedné malé vesnice, jež tak získala jistou přechodnou proslulost. Teď už ovšem zase dávno upadla v zapomenutí a sdílí tak neslavný úděl celého onoho jevu, který zůstal naprosto nevyjasněn, o jehož vyjasnění se však nikdo ani moc nesnažil a který byl v důsledku nepochopitelné nedbalosti oněch kruhů, jež se o něj měly starat a jež se ve skutečnosti horlivě starají o věci mnohem nicotnější, bez důkladnějšího šetření zapomenut. (str. 56)

Vlastní hodnocení: Povídky se mi moc dobře nečetly, některé byly opravdu rozvleklé a nezajímavé. Chvílemi se to ale docela číst dalo."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508b037b16176.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka_Vesnicky_ucitel.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse