Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Bernard Shaw: Pygmalion

George Bernard Shaw: Pygmalion


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Bernard Shaw

Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Charakteristika: Práce obsahuje stručný, ale všestranný rozbor díla Pygmalion včetně informací o životě autora, charakteristiky několika hlavních postav a jazykových prostředků použitých v knize. Práce je vhodná jak pro psaní čtenářského deníku, tak pro přípravu na ústní část maturitní zkoušky.

Obsah

1.
Literární druh, forma, žánr
2.
Zařazení do kontextu
3.
Autorský styl
4.
Téma díla
5.
Typ vypravěče
6.
Děj
7.
Kompozice
8.
Charakteristika hlavních postav
9.
Doba a místo děje
10.
Hlavní myšlenka
11.
Společensko-historický kontext
12.
Informace o životě autora
13.
Jazykové prostředky
14.
Inspirace

Úryvek

"1. literární druh - epika
2. literární forma - drama
3. literární žánr - komedie
4. zařazení do kontextu – dílo bylo vydáno v roce 1912 a patří do středu autorovy tvorby
5. autorský styl – byl ovlivněn nástupem kapitalismu a socialismu, ale i konzervativní britskou společností, byl ovlivněn i realismem
6. téma díla – dílo popisuje pozoruhodný experiment profesora Higginse a jeho přítele plukovníka Pickeringa, kteří se snaží naučit dívku z ulice mluvit tím nejvznešenějším jazykem a chovat se jako vévodkyně
7. typ vypravěče – er forma, neobjevuje se zde vypravěč, protože se jedná o dialogy mezi jednotlivými postavami, občas jsou přidány scénické poznámky
8. děj – Jednou večer před divadlem slyší Higgins hrozný styl vyjadřování Lízy Doolitlové a kvůli tomu se spolu pohádají. Líza zjistí, že by ji Higgins mohl naučit mluvit slušně a ona by si mohla otevřít vlastní květinářství. Brzy ho navštíví a nabídne mu na jeho poměry směšnou částku, aby ji naučil mluvit správně. Higgins se vsadí s Pickeringem, že do půl roku udělá z Lízy vévodkyni. Ta od té doby bydlí u nich a projevuje talent. Učí se velmi rychle a brzy je připravena navštívit Higginsovu matku. Zde potká mladíka Freddyho, který se do ní zamiluje. Na plese vyšší společnosti si o Líze všichni myslí, že je princezna, a Higgins tak vyhraje sázku. Lízy si nikdo nevšímá a ta se proto zlobí na oba muže. Higginsovi není úplně lhostejná, ale nechce si to přiznat. Navíc žárlí na Freddyho. Na konci díla se Higgins setkává s Líziným otcem, který se díky němu dostal do vyšší společnosti a je nespokojený, protože po něm všichni chtějí jenom peníze. Celé dílo končí otevřeně.
9. kompozice textu – děj je chronologický …hra se dělí do pěti dějství, dějství jsou číslována a pojmenována…objevují se zde dialogy s kratšími větami i delší monology jednotlivých postav
10. charakteristika hlavních postav
Henry Higgins - živí se fonetikou, podle přízvuku dokáže určit, odkud člověk pochází, je starý mládenec, nechce se vázat, líbí se mu spíše starší, vyzrálé ženy, velmi necitlivý, zdá se, že nemá žádné emoce
plukovník Pickering – přítel Higginse, zabývá se jazykem, přijel za Higginsem z Indie, na rozdíl od Higginse se umí chovat i ve společnosti, s Lízou soucítí, má výčitky svědomí
Líza Doolittlová - pouliční květinářka, trochu pomatená, slušná a celkem pěkná dívka; je chudá a živí se, jak se dá, snaží se, udělat ze sebe dámu, ráda by měla vlastní květinářství
Freddy - syn paní Eynsford-Hillové, zamilovaný do Lízy
pan Doolittle - otec Lízy, hodně pije, když se Higgins ujme Lízy, snaží se z něj pan Doolittle vytáhnout peníze za to, že mu Lízu odvedl, ve skutečnosti ale Líza s otcem moc dobrý vztah nemá, ale i jemu je to jedno
paní Higginsová - velmi slušná, společenská a citově založená žena, která nakonec Líze pomáhá, protože se jí nelíbí, jak její syn Higgins a také Pickering Lízu využili
11. doba a místo děje – děj se odehrává na začátku 20. století na různých místech v Londýně
12. hlavní myšlenka – dílo se zabývá výchovou mladé květinářky, ze které se má stát vzdělaná dáma chovající se jako vévodkyně, dílo má zobrazit především život různých společenských vrstev v Anglii a jejich chování, dále je zde řešena ženská emancipace a problém lidské důstojnosti
13. společensko – historický kontext – dílo vzniklo v době, kdy se v Evropě rozšiřoval kapitalismus a socialismus, Británie byla velmi konzervativní a fungovalo zde rozdělení do společenských vrstev, bylo velmi těžké se dostat do vyšší společnosti
14. informace o životě autora
datum narození: 26.7.1856 (Dublin)
• byl dramatikem, prozaikem a esejistou
• pocházel z chudé protestantské rodiny a protože jeho otec byl alkoholikem, musel se živit sám
• velký vliv na něj měla jeho matka, která se věnovala hudbě
• s matkou se odstěhoval do Anglie, kde se začal věnovat literární činnosti
• psal divadelní a hudební recenze a angažoval se i v politickém životě
• přednášel o ekonomii a často cestoval, během první světové války podporoval komunistické myšlenky v Rusku, byl proti převratu násilím, ale souhlasil se změnou režimu postupnými reformami
• v roce 1925 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
• po smrti manželky ztratil chuť k životu a zemřel v úctyhodném věku 94 let
datum úmrtí: 2.11.1950 (Ayot st. Lawrence)
15. jazykové prostředky – jazyk je hovorový, místy až nespisovný, jsou využity i knižní výrazy
• hyperbola ( jela jsem taxíkem milionkrát, ulice posety mrtvolami mužů )
• přirovnání ( visela mi na krku jako balvan, nahatá jako vopice )
• opakování slov ( ale copak, copak, copak )
• vulgarismy ( nabídni té couře židli, fízl )
• kontrasty ( chudá, milá dívka x hrubí muži z vyšší společnosti )
• hovorové výrazy (nóblejc, rachota)
• archaismy (milospaní)
• přímá řeč
16. inspirace ( pokud je )  Shaw se inspiroval Ovidiovým dílem Proměny, ale není známo, že by inspiroval další autory
• autorovi současníci – Bertolt Brecht, Eugene O´Neill, John Galsworthy
• filmové zpracování – dílo bylo zpracováno 4x ( Německo 1935, Nizozemsko 1936, Velká Británie 1938, USA 1964 – filmové zpracování muzikálu My fair lady – 1954 USA)
• další díla – Živnost paní Warrenové, Caesar a Kleopatra, Svatá Jana, Majorka Barbara"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b6cba64da2c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
G_B_Shaw_Pygmalion.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse