Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Bernard Shaw: Pygmalion

George Bernard Shaw: Pygmalion


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Bernard Shaw

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje základní životopisná data o dramatiku G.B.Shawovi. Popisuje děj dramatu, uvádí jeho úryvek. V závěru je stručně shrnut děj pověsti o Pygmalionovi, jako východisku pro hlavní motiv dramatu.

Obsah

1.
G.B. Shaw
2.
Děj
3.
Úryvek
4.
Původ motivu

Úryvek

“ Při jedné Londýnské průtrži mračen se pod sloupovím kostela sv. Pavla setkávají různí lidé. Profesor Henry Higgins, muž asi čtyřicetiletý, který si cosi zapisuje do zápisníku. Dalším mužem, také asi čtyřicetiletým, je plukovník Pickering. Další osobu, která se schovala před deštěm je asi osmnáctiletá květinářka, která svým chováním, vzhledem i řečí patří mezi nejchudší vrstvy. A konečně výčet osob uzavírá mladík asi dvacetiletý se svou matkou a sestrou.
Mladá květinářka je velmi rozzlobena. Profesor Higgins si zaznamenal vše co řekla do svého zápisníku. Higgins se jí snaží vysvětlit taje fonetiky (vědy o lidské řeči), ale nevzdělané děvče mu nerozumí. Seznamuje se s plukovníkem Pickeringem, který sdílí jeho zálibu ve fonetice. Pickering se zabývá studiem indických dialektů. Higgins jen tak mezi řečí prohodil, že by z té špinavé květinářky mohl udělat dámu z vyšších kruhů a to jen tím, že by ji naučil správně mluvit. To mladou dívku zaujme do té míry, že druhý den zazvoní u Higginskových dveří.
Higgins, který pozval plukovníka aby s ním sdílel bydlel se s Pickeringem vsadil o to, že za šest měsíců uvede Elisu, tak se květinářka jmenovala, do nejvyšší společnosti a nikdo nepozná, že to není pravá dáma. Začíná tvrdá práce a Elisa se ukazuje jako nadaná žákyně. Ještě před uplynutím dané lhůty se koná generální zkouška. Elisa je uvedena k Higginskově matce, vysoce postavené dámě. V tu dobu ní pobýval i mladý pan Freddy s matkou a sestrou. Ten je Elisinými půvaby nadšen a na první pohled se zamiluje. Elisa měla úspěch.
Pickering je Elisou nadšen a všichni tři odcházejí domů. Higgins rozmlouvá o tom, že celá ta komedie neměla cenu a že ho strašně nudila. Tak vlastně nevědomky ranil Elisiny city. Ta v rozhořčení odchází Higginsova domu. Před vchodem potká zamilovaného Freddyho, který jí vyzná lásku. Oba odchází hledat přístřeší k Higginsově matce.
Ráno přichází rozčilený Henry Higgins. Hledá Elisu. Nechápe, proč odešla. Ta mu vysvětlí, že hledá lásku a porozumění, které jí poskytuje Freddy. Higgins má o Freddym své mínění a Elise prorokuje špatnou budoucnost. Chce, aby se Elisa vrátila zpět k němu a Pickeringovi.
Elisa se však rozhodne jinak. Vdává se za Freddyho a s pomocí plukovníka Pickeringa si zařizuje svůj vlastní květinářský krámek. I přes občasné rozepře s Higginsem zůstávají pro ni oba staří mládenci těmi nejlepšími přáteli.

Úryvek: Líza: „Řekněme si upřímně, že když dáme stranou všechno, co se každý může
naučit, jako je například, jak se oblékat a jak správně mluvit a tak dále, rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že lidé se ke každé z nich chovají jinak. A já zůstanu pro profesora Higginse vždycky pouliční květinářkou, protože on se tak ke mně chová a vždy se tak chovat bude. Ale já vím, že vy ve mně můžete vidět dámu, protože se ke mně vždycky chováte jako k dámě, protože se ke mně tak chovat nepřestanete.“ "

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - dívka z řecké mytologie se jmenovala Galateia, nikoliv Gatateia.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0034.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pygmalion_Shaw.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse