Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Eliotová: Silas Marner

George Eliotová: Silas MarnerKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Eliotová

Škola: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko

Charakteristika: Zápis do čtenářského deníku se věnuje románu George Eliotové Silas Marner. Podrobně sleduje děj díla za doprovodu ukázek a seznamuje s hlavní postavou. V závěru je dodáno vlastní zhodnocení díla vyzdvihující jeho aktuálnost a čtivost.

Obsah

1.
Obsah díla
2.
Hlavní postava
3.
Vlastní názor

Úryvek

"I. Obsah díla:
Raveloe je poklidná vesnice na anglickém venkově. Jednou se sem z města „ze Severu“ přistěhuje tkadlec, Silas Marner. Silas Marner by se sem nikdy nepřestěhoval, nebýt toho, co se mu stalo doma v Lantern Yard. Byl členem jakési církve a seznámil se tam se svým nejlepším kamarádem, Williamem. Také měl snoubenku, kterou miloval a chtěl si ji vzít za ženu. Jenže William Silasovi štěstí závidí. Když pak onemocní jejich kazatel a oni se střídají u jeho postele, zemře právě ve chvíli, kdy má Silas službu, ačkoli měl už dávno přijít William. Ukáže se, že někdo vzal peníze z církevní pokladny. William to svedl na Silase, který neměl o ničem ani potuchy, ale podle losu ty peníze měl. Podívali se tedy k němu do bytu a našli je tam. Tím Silas ztratil nejen nejlepšího přítele, ale i snoubenku a víru vůbec. Ani ne za měsíc si jeho snoubenka vzala Williama za muže a Silas Marner odešel do Raveloe.
V Raveloe měl malou chalupu a celý den tkal, za což si vidělal slušné peníze. Ale protože neměl téměř žádné výdaje, peníze si ukládal a večer se těšil z jejich přítomnosti. „Takhle se ubíral život Silase Marnera celých patnáct let, co pobýval v Raveloe. Jak byl den dlouhý, seděl u stavu, neslyšel nic než jeho jednotvárný klapot, oči měl neustále sklopené k pomalu narůstající hnědavé pavučině, jeho svaly se napínaly a povolovaly s takovou pravidelností, že zastavit ten pochod by bylo znamenalo skoro stejnou křečovitost jako zadržet dech. Ale pozdě večer přišly radovánky: zavřel okenice, zastrčil dveře na závoru a vyndal zlato.“ Obyvatelé považovali Silase za starého blázna a čaroděje, protože se vyznal v bylinkách a jednou pomohl jedné ženě od bolestí právě bylinkami. Báli se ho a nechodili k němu, protože i on se stranil.
Nejdůležitějším člověkem z Raveloe byl statkář Cass, který měl dva syny, Dunseyho a Godfreye; manželka mu zemřela již dávno. „Raveloe nebylo místo, kde by panovalo silné morální mínění, ale přesto považovali za Bassovu slabost, že nechal všechny syny zahálet doma; a přestože bylo nutné přimhouřit oko nad mladými pány, jejichž otcové si to mohli dovolit, lidé kroutili hlavou nad způsoby druhorozeného Dunstana, kterému se běžně říkala Dunsey Cass a jehož záliba v kšeftování a sázkách se mohla zvrhnout v něco horšího než mladickou nerozvážnost.“ Starší Godfrey si má vzít za ženu Nancy Lammeterovou, ale ta netuší, co má Godfrey za tajemství: jednou, když byl se svým bratrem ve vedlejší vsi, nechal se svést a oženil se s ženou závislou na opiu. Ačkoli se k ní nehlásil, měli spolu dítě.
Z tohoto důvodu Dunsey Godfreye vydírá, protože si od něj půjčil 100 liber, které Godfrey musí dát otci (zaplatil mu je jeden jeho nájemník a otec ho teď chce vystěhovat za neplacení, ačkoli tvrdí, že vše zaplatil). Godfrey souhlasí, že Dunstan půjde prodat jeho koně Bleska, protože druhý den se má konat ples a Godfrey tam má být se svou Nancy. Dunstan se tedy vydá do sousední vsi prodat Bleska. Cestou ho napadne, že by si snad Godfrey mohl půjčit peníze od starého Marnera, protože ten jich musí mít celou hromadu: nic nekupuje a jen vydělává tím svým tkaním. Dusey prodá Bleska za sto dvacet liber, ale když ho odvádí, jede na něm, nezvládne skok a Blesk se nabodne na kůl. Dunsey jde pěšky do Raveloe v mlze a narazí na domek starého Marnera. Vevnitř hledá úkryt s penězi a když je najde, uteče s nimi."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d385ad29347.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
G_Eliot_Silas_Marner.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse