Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Gordon Byron: Childe Haroldova pouť

George Gordon Byron: Childe Haroldova pouťKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Gordon Byron

Životopisy spisovatele: George Gordon Byron

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje putování Childe Harolda, hlavní postavy obsáhlého románu George Gordona Byrona Childe Haroldova pouť.

Obsah

1.
Děj

Úryvek

"Childe Haroldova pouť
Byron George Gordon
Tento obsáhlý román se skládá ze čtyřech částí.
Mladý šlechtic Childe Harold, potomek starého rodu, je nespokojen se společenskými řády své vlasti, i rozhodne se, že se vydá na cesty, aby v cizině došel poklidu mysli. Odchází z domova, aniž o tom kdo ví. Na cestu si bere harfu a tklivou písní se loučí s domovem. Připluje do Portugalska, opěvuje jeho krásy, vzpomíná slavných dějin této země a vyjadřuje soucit s ubohým stavem tamního lidu. Navštíví Španělsko a vzpomíná zbytečných bojů Španělska s Anglií a Francií a vyzývá Španěly i Portugalsko, aby odstranili hranice mezi oběma zeměmi a splynuli v celek pro blaho lidu tohoto poloostrova. Všímá si lidu, příkrých rozporů mezi rozmařilostí bohatců a těžkou prací, k níž je připoután venkovan. Ukazuje na divný rys povahy lidu, jenž v neděli ráno se zbožně klaní Bohu v chrámech a odpoledne se dovede kochat pohledem na surové býčí zápasy.
Childe Harold opouští tuto zemi a po čase spatří břehy Řecka. Nadšenou apostrofou pozdravuje zemi kdysi tak slavnou a truchlí pro pád její svobody a pro ochuzení o umělecké památky starého Řecka, jež byly rozneseny Benátčany a Turky a jinými porobiteli této země. Childe Hrold vzpomíná vybájených i skutečných postav z dávné řecké minulosti, Kalypsy, Penelopy, Sapfy a jiných. Pak putuje dále, poznává život Řecka v nové době a jeho lid a oslavuje tuto zemi, velikou i v době poroby.
Z Řecka básník jde už jako poutník bez cíle. Navštíví Waterloo a s bolestí vzpomíná na tomto místě, jež nazývá „hrobem Francie“, velikého Napoleona, navštíví v Belgii les Ardenský, známý z válek Caesarových, velebí krásy Porýní a Švýcar, u Ženevského jezera vzpomíná na Rousseaua. Tu opěvuje krásnými verši také svou dceru Adu.
Básník je v Benátkách. Vzpomíná při tom na Schillera i Shakespeara, kteří vyvolali svými díly v básníkově duši krásné představy tohoto města. Za zpěvu gondolierů, kteří zpaměti zpívají Tassův Osvobozený Jeruzalém, oddává se svým snům. Na další pouti se básník zastaví v Akvě u hrobu Petrarcova, ve Farraře si připomíná Tassa a Ariosta, apostrofuje Itálii pro její umění a konečně spěje k Apenninám a k věčnému městu Římu. Poslední zpěv Childe Haroldovy pouti se pokládá za nejkrásnější část eposu, některá místa z eposu pak za nejkrásnější, co básnické umění má."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5162fddad74fa.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
G_G_Byron_Childe_Haroldova_pout.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse