Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Gordon Byron: Manfred

George Gordon Byron: ManfredKategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Gordon Byron

Životopisy spisovatele: George Gordon Byron

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje děj díla George Gordona Byrona Manfred.

Obsah

1.
Děj

Úryvek

"Manfred
Byron George Gordon
Je půlnoc, Manfred, obtížen temnou vinou, nespokojen, vnitřně rozerván, zapřísahá duchy země i nebes. Zjevuje se mu jich sedm, jsou neviditelní a slibují mu, co je v jejich moci: bohatství, moc a dlouhý život. Ale Manfred chce po nich něco jiného, chce zapomenout na sebe, to mu však duchové splniti nemohou. Manfred žádá, aby se mu zjevili. Zjeví se mu žena a uchvátí jej svou krásou. Manfred bez smyslů klesá. Je slyšet hlas, který jej na věky zaklíná, aby si nemohl ani odpočinout, ani zemřít. Jsme na hoře Panně za krásného jitra. Manfred sedí na skále. Mluví sám k sobě a chce se vrhnout ze skály do propasti. Lovec kamzíků mu v tom zabrání. Rozmlouvá mu sebevražedné úmysly. Manfred mluví o tajemné vině a pak odchází do údolí. Královně Alp otvírá své srdce, líčí jí, jak je pronásledován furiemi a nikde nemůže dojíti zapomnění. Královna mu chce pomoci, ale žádá od něho poslušenství. To se příčí jeho hrdosti a zjev mu mizí. Manfred se chce dotázat mrtvých o radu. Je na vrcholu Panny, tři sudičky a Nemesis jdou do paláce Ahrimantova. Ahrimant sedí na trůně, jimž je ohnivá koule obklopená duchy. Manfred vstupuje se sudičkami. Duchové ho chtějí roztrhat, sudičky jej však zachrání. Manfred žádá, aby mu vyvolaly zemřelé. Astarte mu prorokuje nazítří konec života. Manfred je sám na zámku. Cítí v duši do té doby nepoznaný mír. Přichází kněz, který se doslechl o Manfredovi různé pověsti, a chce jej smířit s Bohem. Manfred cítí, že dosti vytrpěl, že je usmířen. O samotě pozoruje pak západ slunce. V noci sedí Manfred v tajuplné věži, jak bývalo noc co noc po léta jeho zvykem. Služebnictvo si zatím vypráví o Manfredovi a o jeho otci i o tajemné noci, která stála Astartu život. Tu přichází opat a žádá, aby byl vpuštěn k Manfredovi. Manfred jej varuje, aby se nepřibližoval. Zlí duchové se již pokoušejí zmocnit se Manfreda, ale Manfred se i v smrti brání, neboť nikdy smlouvou s nimi nevykoupil si své nadlidské vědění. Duchové mizejí. Manfred si oddychne, podává ruku opatovi a umírá."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5162ffd2cc696.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
G_G_Byron_Manfred.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse