Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: 1984 - autoři a obsahy známých literárních děl 1/10

George Orwell: 1984 - autoři a obsahy známých literárních děl 1/10


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se soustředí na život a tvorbu George Orwella a především na jeho antiutopický román 1984. Mezi stručné tematické zařazení a charakteristiku díla i jeho postav je vsunut autorův životopis a dominantní část práce poté tvoří shrnutí děje románu. Následující část série naleznete zde Václav Havel: Audience - autoři a obsahy známých literárních děl 2/10.

Obsah

1.
Směrové zařazení románu
2.
O autorovi
3.
1984
3.1.
Charakteristika
3.2.
Postavy
3.3.
Děj

Úryvek

"George Orwell 1984
Směrové zařazení
Orwellova díla se dotýkají převážně politických a sociálních témat. Román 1984 řadíme mezi díla popisující člověka v totalitní společnosti. Tato literatura si klade za úkol především varovat společnost před utopickými režimy.
George Orwell
George Orwell neboli vlastním jménem Eric Arthur Blair (1903 -1950) byl významným britským spisovatelem a publicistou. Narodil se v Indii, která byla tehdy součástí Britského impéria, a kde pracoval jeho otec jako úředník. O rok později se odstěhoval se svou matkou do Anglie. Vystudoval soukromou střední školu a poté prestižní Eton College. Jelikož mu rodiče nemohli platit studia, začal pracovat pro Indickou imperiální policii, zde se zrodila jeho nenávist k imperialismu a sklony k levici. Po několika letech se vrátil zpět do Anglie a začal se živit jako novinář. Nějakou dobu žil na ulici mezi bezdomovci. V roce 1936 se zapojil jako dobrovolník do španělské občanské války, kde byl zasažen do krku fašistickým odstřelovačem. V roce 1940 začal pracovat pro BBC. Druhé světové války se nezúčastnil kvůli tuberkulóze, na kterou později i zemřel ve věku 47 let.
Mezi jeho nejvýznamnější díla patří kromě 1984 například Farma zvířat, román alegoricky popisující komunismus jako utopii na příkladu zvířecí farmy, román Na dně v Paříži a Londýně, v němž popisuje své zážitky z ulice nebo množství jeho publikovaných esejů.
Je to antiutopický román dokončený roku 1949. Reaguje na totalitní režimy, zejména pak na stalinismus, a varuje před komunismem. Dílo je psáno er-formou, objevuje se v něm jazyk převážně spisovný a zvláštností jsou nepřekládaná slova v tzv. newspeaku, speciálním jazyku v užívaným v tomto románu.
postavy: Winston Smith - inteligentní muž středního věku, cítí se vyčleněný z kolektivu pro své protistranické myšlenky Julie -mladá a hezká, ovšem nepříliš přemýšlivá žena, která přesto cítí vůči Straně odpor O'Brien -člen Vnitřní strany, muž také ve středních letech hluboce oddaný Straně a ideologii
Děj nás zavádí do roku 1984, tedy z autorova pohledu do budoucnosti. Svět je rozdělen na tři velmoci, Oceánii, Eurasii a Eastasii, které mezi sebou neustále válčí. Náš hlavní hrdina žije v Oceánii v městě dříve známém jako Londýn. Vládne zde absolutní totalita, společnosti vládne Strana, která se člení na Vnější a Vnitřní. Vnitřní strana zahrnuje asi 2 % obyvatel, vnější zhruba 13 % a zbytek jsou proléti. V čele strany stojí Velký bratr, který je v podstatě jen jejím symbolem a pravděpodobně ani fyzicky neexistuje. Členové Strany jsou na každém kroku sledováni, ve svých bytech mají nevypnutelnou obrazovku, jež zároveň obraz vysílá, ovšem jediným programem je kanál Strany, a zároveň přijímá. Kromě toho jsou na mnoha místech umístěny skryté mikrofony a také jsou sledováni maskovanými členy Ideopolicie. Jejich život je přesně organizován, po práci se musí účastnit společného programu, jinak na sebe upoutají pozornost, a v určitý čas jsou jim dokonce vypínány světla v bytech. Za každou drobnost, která neodpovídá představám Strany, může být občan zatčen, mučen a popraven. Proléti sledováni nejsou, Strana je pouze využívá jako levnou pracovní sílu a dál se o ně nezajímá, nepředpokládá se, že by se mohli vzbouřit a příliš ambiciózní a inteligentní jedinci bývají eliminováni.
Winston pracuje na Ministerstvu pravdy, které mění minulost tak, aby odpovídala ideám a prohlášením Strany. Například pokud Oceánie přestane bojovat s Eurasií a začne bojovat s Eastasií, všechny záznamy o tom, že by někdy bojovala s Eurasií musí být zničeny a přepsány, jelikož podle Strany Oceánie vždy bojovala s Eastasií. Na Ministerstvu pravdy pracuje i Julie, svým vzezřením vždy Winstona odpuzovala, jelikož vždy vypadala jako oddaná stranička, navíc byla členkou Antisexuální ligy mládeže. Jednoho dne mu ale tajně předá lístek, že je do něj zamilovaná. Velice obtížně a opatrně si spolu poté domluví schůzku v lese kousek od Londýna, kde si mohou být jisti, že není ukrytý mikrofon, a tak začne jejich poměr. Stýkají se v pronajatém pokoji nad starožitnictvím, jehož majitele Winston považuje za přítele. Strana považuje sexuální vztahy za nežádoucí, i styk mezi manžely má probíhat pouze za účelem plození potomků, a proto je pro oba jejich vztah životu nebezpečný. Navíc se oba rozhodnou vstoupit do Bratrstva, což má být tajná protistranická organizace. Winston se nechá nalákat O'Brienem, kterého považuje za jejich člena, a oba do organizace vstoupí. Několik dnů nato jsou v jejich skrýši zatčeni, majitel starožitnictví byl totiž agentem Ideopolicie.
Winston je poté vyslýchán na Ministerstvu lásky, což je obrovská budova bez oken plná cel, ve kterých jsou mučeni a vyslýcháni političtí vězňové. Winston se tam dokonce setkává s O'Brienem, který má za úkol jeho přeléčení. Pomocí různých mučících technik z něj za nějakou blíže nespecifikovanou dobu udělají oddaného člena Strany. Zradí Julii a začne ve Stranu a ideologii bezmezně věřit. Poté je na nějakou dobu propuštěn a dostane i lepší práci, ovšem nakonec stejně proběhne soudní řízení, Winston již jako oddaný člen Strany všech svých činů lituje, přesto je ale zastřelen."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0af1584052b.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
G_Orwell_1984.pdf (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse