Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: 1984 - recenze

George Orwell: 1984 - recenze


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Recenze referuje o knize George Orwela 1984, o absurditě komunismu. Text má prvky fejetonu (vystižení komunismu) a v závěru je i osobní hodnocení autora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Komunistický režim
3.
Kniha v historickém kontextu
4.
Srovnání vize budoucnosti J. Verna a G. Orwela
5.
Hlavní hrdina
6.
Ideozločin
7.
Závěrečné zhodnocení

Úryvek

"Jen stručně připomenu situaci – Orwelovým hrdinou je mladý úředník ministerstva pravdy Winston Smith. Žije ve státě Oceánie, jedné z posledních tří velmocí, které na Zemi zůstaly a které mezi sebou neustále válčí. Oceánii vládne Strana. Oficiální doktrínou Strany jsou zásady tzv. Angsocu, o jejichž dodržování se stará ideopolicie – organizace, která sleduje životy všech členů Strany 24 hodin denně. Stranu řídí Velký Bratr. Strana je rozdělena na dvě skupiny – vnitřní strana (2%), která řídí stát a vnější (13%), která se stará o jeho chod. Zbytek obyvatelstva tvoří proléti, lidé-zvířata, bez politické moci, na okraji společnosti, kteří se starají jen o to, jak mít peníze na pivo, loterii a sex. Právě do nich vkládá Winston později svou naději na změnu. Z jeho vyprávění se také dozvídáme o katastrofálním stavu ekonomiky, o hrozné životní situaci obyčejných lidí, o všeprostupujícím udavačství (děti udávají vlastní rodiče apod.), o ničení lidského myšlení a degradaci lidských citů.
Nejtěžším zločinem je ideozločin – špatné myšlení. Už nesprávná myšlenka znamená smrt. Člověk neví kdy, ale na tom nezáleží. A nebude jen tak zabit. Nestačí také se ke všemu přiznat, zradit všechny a všechno. Musí uznat, že se mýlil, že pravdu má Strana a on je nemocný. Dva a dva se rovná pět, ale nestačí to říct, musí se tomu věřit, musí se milovat Velkého Bratra. K odhalení svých nepřátel používá Strana celou řadu metod a triků, vč. iluze tajného Bratrstva proti Straně. K jejich “vyléčení” pak nelidského mučení a utrpení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_litx0020.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
George_Orwell_recenze.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse