Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířat


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s životem George Orwella a románem Farma zvířat. Stručně charakterizuje téma, vyjmenovává postavy a po obsáhlém vylíčení děje uvádí krátký autorův životopis.

Obsah

1.
Téma
2.
Postavy
3.
Obsah
4.
Autor

Úryvek

“Obsah: Tato kniha je napsána formou bajky, jejíž příběh se odehrává na jedné farmě. Jmenovala se Panská farma. Vlastnil ji pan Jones, který se poměrně dobře staral o zvířata, ale občas měla taky hlad a hlavně musela tvrdě dřít a on si popíjel.
Jednoho dne přišel starý Major a vysvětlil zvířatům, že jsou otroky člověka a že by mělo v budoucích letech dojít k revoluci. On se jí již asi nedožije, a tak tuto myšlenku předává jim. A také tak bylo. Po pár dnech Majorovi smrti nastala revoluce.
Zvířata vyhnala p. Jonese s jeho ženou a začali vládnout farmě. Přejmenovali ji na Farmu zvířat a hlavními postavami se stala prasata Kuliš a Napoleon. A nastali změny. Zvířata se stávala gramotnějšími, učila se čtení a psaní. Všechna zvířata byla sobě rovna a měli si říkat soudruhu. Proto bylo vyvěšeno sedm přikázání, podle kterých se měla řídit. Například tam stálo, že zvířata nemají přijít do styku s lidmi, nemají s nimi obchodovat, nemají spát v domě p. Jonese… Vše bylo v nejlepším pořádku jen do té doby, než se Kuliš s Napoleonem pohádali. Kuliš totiž navrhoval stavbu větrného mlýna a Napoleon nesouhlasil, jako vždy. Tak vznikly 2 tábory zvířat. Napoleon Kuliše vyhnal a tvrdil o něm špatné věci všem zvířatům – že byl zrádce, spojenec p. Jonese, …
Od té doby se děly divné věci a za vše mohl Kuliš. Napoleon převzal kulišův plán o stavbě větrného mlýna a zvířata se do něj pustila. Napoleon byl Vůdce a chránila ho smečka psů, které vychovával od jejich narození v ústraní, a ti také vyhnali Kuliše. Přítelem Vůdce bylo také prase Pištík, které ho chránilo u všech zvířat a říkalo, že Napoleon má vždy pravdu a musí se poslouchat. Avšak zvířatům se vedlo čím dál hůře. Byly jim ubírány příděly jídla, více pracovala, i když jim větrný mlýn poprvé spadl. Za tímto činem byl podle Vůdce Kuliš, a tak, kdo se přiznal, že byl s ním ve spojení, byl zabit. Zvířatům se zdálo divně, protože si mysleli, že v sedmi přikázání je, že zvíře nezabije jiné zvíře. Tak se šli podívat, jak to vlastně je, ale dočetli se, že tam je ještě „bez důvodu“. To tam ale dopsal Pištík ,ale to nikdo nevěděl...."

Poznámka

Autor chybně označuje Farmu zvířat za bajku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ce1a111f328.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Farma_zvirat_Orwell.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse