Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířat


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dějem Orwellova alegorického románu Farma zvířat a dodává krátké autorovo zhodnocení výpovědní hodnoty díla. Po podrobném chronologickém vylíčení děje poukazuje autor na shodné rysy mezi děním na farmě a totalitními režimy. Oceňuje přesnost, s jakou Orwell zachytil mnohé rysy těchto režimů, a zmiňuje osudy českého vydání Farmy zvířat.

Obsah

1.
Děj knihy
2.
Farma jako zobrazení totalitního režimu
3.
Přesnost Orwellova podobenství
4.
Vydání knihy v Československu

Úryvek

"Blížila se zima a sní i nebezpečí hladomoru. A tak se Napoleon rozhodl, že bude slepicím odebírat jejich vejce. Těm se to ale nelíbilo a proti Napoleonově despocii povstala. Jejich povstání však bylo krutě potlačeno Napoleonovými psy. Napoleonova deziluze však dopadala na úrodnou půdu: zvířata, která se teď měla evidentně hůře než za pana Jonese, stále věřila tomu, že se mají lépe a lépe, vždyť produkce oficiálně vzrůstala o 200, 300 a později dokonce o 500%. Chování Napoleonovo a veškerých prasat se stále více podobalo lidskému, dříve zapovězenému: prasata začala chodit po dvou nohou, začala se oblékat do člověčího oblečení a užívat jimi zapovězený dům pana Jonese. Nic se nezměnilo k lepšímu ani potom, co byla Farma zvířat změněna na stát a do jejího čela byl pochopitelně „zvolen“ Napoleon. Tím si jen ještě více upevnil svou politickou moc. Heslo o všeobecné rovnosti mezi zvířaty bylo změněno na následující znění: „Všechna zvířata si jsou rovna, ale některá jsou si rovnější“. Poté se začala prasata s lidmi dokonce i setkávat a popíjet dosud zakázaný alkohol. Farma zvířat byla oficiálně znovu přejmenována na stát Panskou farmu. Zvířata se naučila žít opět ve strádání, nejistotě a deziluzi, v kterou bezmezně věřila a pokud si snad pamatovala něco z lepších časů těsně po revoluci, bylo to připisováno na vrub jejich negramotnosti a špatné paměti. I stavba větrného mlýna, která byla několikrát postavena s vypětím sil všech zvířat kromě prasat, byla několikrát zbourána, jednou větrem, podruhé lidmi. Napoleon se tedy stal neomezeným pánem, který rozhodoval nad životem a smrtí všech již už tak zbídačených zvířat.

Nepřipomíná vám náhodou děj této bajky až příliš osudy některých zemí? Myslím si, že k tomuto není potřeba opravdu nic dodat. V příběhu zvířat z farmy rozpoznáváme trefně zachycené rysy totalitních režimů. A s jistým úžasem shledáváme, že některé z nich v době, kdy autor žil a toto dílo psal, nebyly ještě známy a že je tudíž jasnozřivě domyslel a předpověděl. Pro vaši informaci, toto dílo vyšlo těsně po druhé světové válce, tedy v době, kdy o praktikách tehdy ještě jediného komunistického režimu v Sovětském svazu nebylo mnoho známo. Ale přesto, autor vycházel z dosavadních událostí v sovětském Rusku. Např. ve stavbě větrného mlýna na Farmě zvířat, který měl sloužit na výrobu pro zvířata celkem nepotřebné elektřiny vidí analogii s Leninovou posedlostí elektrifikovat vše dosud neelektrifikované.
Orwelovi byl asi předem jasný běh dějin. I když tato bajka nekončí vytouženým povstáním nad vládnoucími prasaty v čele s Napoleonem, je z děje patrné, že takovýto despotický režim nemůže trvat věčně. Přesnost, se kterou George Orwel předpověděl mnoho budoucích vlastností právě začínajících režimů, je opravdu obdivuhodná.
O mnohém svědčí také fakt, že když tato kniha vyšla v roce 1946 v Československu, byla o dva roky nově vládnoucím komunistickým režimem zakázána. Orwel byl napadán komunisty prostřednictvím tisku. Toto dílo vyšlo v češtině až znovu v roce 1981, ne však přímo na území Československa, ale díky exilovému nakladatelství Index pod názvem Zvířecí statek.

Na závěr bych vám chtěl doporučit jiné Orwelovo dílo, které nazval 1984, velmi zajímavé a mimochodem také velmi přesně vystihující jeho chmurné vize budoucnosti. "

Poznámka

Text není výrazně členěn. Vlastní posouzení knihy je psáno kurzívou. V práci je místo jména Orwell uváděno Orwel.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e898bde95ab3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
G_Orwell_Farma_zvirat.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse