Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířat


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve časově a místně zasazuje děj románu Farma zvířat a jmenuje jeho postavy. Poté podává jeho charakteristiku a popis děje knihy.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Seznam postav
3.
Charakteristika a děj
4.
Poznámky

Úryvek

"Místo: Panská farma později farma zvířat
Kdy: 1. polovina 20.století
Seznam postav:
Pan Jones - majitel Panské farmy
Starý Major - výstavní střední bílý kanec ("Krasavec z Wellingdonu")
Psi Bára, Janina, Haryk
Tažní koně - Boxer (obrovský hřebec,dělá za deset) a Lupina (statná, mateřsky vyhlížející klisna)
Bílá koza - Majka
Osel Benjamin
Překrásná klisna Molina - milovala stužky a cukr
Kanci- Kuliš, Napoleon, Pištík
Havran Mojžíš
Sousedé Pilkington z Liščína, Frederick za Stračína
Advokát Whyper z Willingdonu
Pištík,Napoleon, psi,...

Děj:
Orwellův román Farma zvířat, napsaný formou bajky, je podobenství o násilnou revolucí nastoleném společenství, v němž "jsou si všichni rovni" a jeho postupné proměně v systém, kde většina "rovných" je ovládána hrstkou "ještě rovnějších". Vyprávěním o zvířatech charakterizuje politické vztahy a děje mezi lidmi. Velmi lidská zvířata se právě vůči lidem vzbouřila, bojovala s nimi a nakonec se jejich revoluční předvoj - prasata - s nimi pobratřil. Prasata na farmě zvířat se v knize oslovují "soudruzi". Stavba větrného mlýna na výrobu elektřiny zase jasně naráží na Leninovu posedlost elektrifikací.
Tento román vypráví o tom, jak zvířata (s lidskými vlastnostmi) měla již po krk věčného otroctví, práce, hladu a hlavně vlády lidí. A tak Major než umřel přednesl zvířatům o vizy revoluce a na tuto počest složil píseň Zvířata Anglie. Krátkou po tom co Major zemřel se udála vytoužená revoluce. Lidé byli vyhnáni a nastala zde radikální změna. Vyhlásilo sedmero, které hlásalo rovnost zvířat a že nebudou používat lidských věcí a vymožeností. A všechna zvířata si jsou rovna. Vlády se ujali kanci, jakož to nástupci Majora. Po revoluci sice zvířata pracovala stejně, možná i více, ale ne protože musela, ale protože sama chtěla. A byla za to šťastna. Odolali ataku lidí. Kanci začali spolupracovat s lidmi, ač to bylo zakázáno, ale Pištík to vždy vysvětlil. Postupem času začali bydlem v domě, pít zakázaný alkohol(protože ten kdo ho užíval byl označen jako člověk a tím se lišil od zvířat), používat lidských věcí,... .
Dokonce se stalo, že byla zvířata obviněna ze sabotáže, mnoho zvířat bylo zabito. Několik let po revoluci kanci tajně předělali sedmero přikázání pro svůj prospěch. Nakonec si smluvili schůzku s nenáviděnými sousedy. A zvířata, která na to koukali oknem , nemohla rozlišit kance od lidí. (Kancům narostla břicha, druhá brada a moc je plně ovládla) A tak na tom zvířata byla ještě hůř než za vlády pana Jonesa a jeho čeledínů.

Poznámky:
Animal farm

Kuliš chce postavit mlýn
12. října Bitva u kravína"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51101a07854a2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
G_Orwell_Farma_zvirat.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse