Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell - Farma zvířat

George Orwell - Farma zvířat


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Farma zvířat, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh, výrazová forma, literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Autor (život a dílo)
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druhr: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román (velmi rozsáhlé dílo, obsahuje více dějových linií, mnoho postav, vícero prostředí)

Literární směr: světová literatura 20. stol. (Anglická lit. po roce 1945, vize totalitní společnosti)

Slovní zásoba: použit spisovný jazyk, slova citově zabarvená, slova nově utvořená-animalismus, politický slang a slova stylově zabarvená

Kompozice: psána v er-formě, chronologická výstavba děje, rozděleno do kapitol
-satirický, alegorický (jinotaj nepřímo vyjadřuje děj vlastnosti lidí nebo abstraktní pojmy)
odborné termíny (animalismus, apatie,…), mnoho slov se socialistickým zabarvením (soudruzi, Sportovní výbor atd.),metafory (psi-tajná policie, kůň-dříč, prasata-tyrani,…), přímá řeč

OBSAH

Postavy:
prasata – nejchytřejší zvířata na farmě, ve zdánlivě rovné společnosti jsou právě oni v jejím vedení
Major – iniciátor revoluce, představitel V. I. Lenina, Majorova lebka je po smrti vystavena – Leninovo mauzoleum, v příběhu pouze na začátku, hned umírá
Kuliš – Trockij – vyšachován svým sokem Stalinem a zavražděn psi (narážka na Mexiko), přesvědčivější řečník než Napoleon
Napoleon – Stalin, snaží se vyšachovat svého soka Kuliše, po jeho odstranění hlavou farmy, zajímavost – v prvním francouzském vydání přejmenován na Caesara
Pištík – vůdce propagandy
psi – tajná policie, která potírá jakýkoli odpor
kůň Boxer – tvrdě pracující, neodmlouvající zvířata, nadšení budovatelé
klisna Molina – klisna, ráda se parádí, uteče z farmy
ovce – tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají názor, nechtějí ho mít, neptají se. Svým sborovým, hlasitým opakováním frází přehluší jakýkoli hlas odporu, protinázor. Jde o ideální materiál pro totalitní vládce
slepice – postaví se na odpor proti vykořisťování ze strany prasat, odpor potlačen
osel Bejmain – skeptický intelektuál, který si začíná pomalu uvědomovat pasti systému na farmě
krkavec – představuje víru (křesťanství), které v totalitní společnosti ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit 
pan Jones – bývalý majitel farmy, jde mu hlavně o výtěžnost farmy, pijan, symbol minulého režimu
lidé – kapitalisté a vykořisťovatelé zvířat
Děj
Zvířata žijí na Panské farmě pana Jonese ne v těch nejlepších podmínkách, ale jsou smířená se svým osudem. Jednoho dne, když se Jones opije, se ale všechna sejdou ve stodole, kde jim staré prase Major vypráví o revoluci, která má brzy přijít. Když za pár dní zemře, vzbouří se zvířata proti panu Jonesovi a vyženou ho i s ostatními lidmi z farmy.
Farma je přejmenována na Zvířecí farmu a do čela se postaví prasata jako nejchytřejší zvířata. Na mocenském vrcholu jsou prasata Napoleon a Kuliš, Napoleon ale plánuje samovládu. Oba se stále hádají."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f3640c161c3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Farma_zvirat_rozbor.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse