Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron, 1. den

Giovanni Boccaccio: Dekameron, 1. den


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje charakteristice 1. dne Dekameronu Giovanniho Boccaccia. Nejprve krátce definuje dílo, poté popisuje děj devíti příběhů, které jsou během 1. dne vyprávěny.

Obsah

1.
Úvod
2.
První příběh – Pamfilo
3.
Druhý příběh – Neifile
4.
Třetí příběh – Filomena
5.
Čtvrtý příběh – Dioneo
6.
Pátý příběh – Fiammetta
7.
Sedmý příběh – Filostrato
8.
Osmý příběh – Lauretta
9.
Devátý příběh – Elisa
10.
Desátý příběh – Pampinea
11.
Hodnocení

Úryvek

" Sedmý příběh – Filostrato
Cana della Scala je velmi bohatý muž. Jednou uspořádal velikou slavnost, ale netrvalo dlouho a zrušil jí. Všichni odjeli, ale jen Bergamino zůstal. Jednoho dne se octl velmi zarmoucen před Canem. Aby ho trochu pozlobil, hned se ho zeptal, co se mu stalo. Bergamin mu začal vyprávět příběh o jednom muži, kterému se dostalo pomoci i přes všechna nedorozumění.

Osmý příběh – Lauretta
V Janově žil velmi urozený a bohatý muž jménem Ermino de´Grimaldi. Kvůli jeho velké lakotě se mu začalo přezdívat Ermino Lakota. Kdysi ho navštívil nějaký muž, který slyšel o jeho nedobrých vlastnostech. De´Grimaldi ho provedl po celém jeho domě. Když se ho zeptal co si má nechat vymalovat v sále. Odpověděl, že štědrost. A tak se z něho stal ten nejhodnější muž v celém jeho okolí.

Devátý příběh – Elisa
Kdysi putovala jedna gaskoňská paní ke Svatému hrobu, na cestě zpět jí však potupilo několik mužů. Tak se rozhodla, že si půjde stěžovat králi. Avšak kdosi jí pravil, že to nemá cenu. Tak si umínila, že se mu tedy vysměje. Zeptala se ho tedy jak snáší křivdy, které na něm byly spáchány. Král si uvědomil svoje chyby a velice přísně pak stíhal každého, kdo se nějak prohřešil.

Desátý příběh – Pampinea
V Bologni žil kdysi sedmdesátiletý lékař Alberto. I přes vysoký věk se zamiloval do jedné vdovy. Ta zanedlouho zjistila, že je do ní zamilovaný a tak se mu vysmívala. Když se ho zeptala, proč tomu tak je odpověděl jí, že když svačí pojídají vlčí boby a pórek, a i když pórek není nijak dobrý, pořád je lepší než hlavička pórku. Ale ona, že pojídá nať, která není dobrá, ani k ničemu není. Nakonec se jí zeptal jestli by si při vybírání milenců počínala stejně. Kdyby tomu tak bylo, vybrala by si jeho a ostatní by zapudila. Poté přiznala svojí chybu.

Hodnocení:

Kniha se mi líbila, byla velmi čtivá. Líbily se mi jednotlivé příběhy a nenudila jsem se u nich. Z těchto příběhu většinou plyne nějaké ponaučení. Tato vyprávění se vždy týkala lidí, kteří na konci změnili svůj postoj k určitým věcem. Objevují se zde témata jako láska, lakota, důvěra atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3d2eb79b71.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Boccaccio_Dekameron.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse