Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron

Giovanni Boccaccio: Dekameron


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje se životem a dílem Giovanni Boccaccia. První část rozebírá stavbu Dekameronu, rámcový příběh a děje a příběhy prvního dne. Udává také zajímavosti týkající se děje, vydání a českého překladu. Druhá část seznamuje s životem Boccaccia a vyjmenovává jeho další díla.

Obsah

1.
Dekameron – představení
2.
Děj
2.1
1. den, příběh první, vypráví Pamfilo
2.2
1. den, příběh druhý, vypráví Neifile
2.3
1. den, příběh třetí, vypráví Filomena
3.
Pár zajímavostí na konec
4.
Giovanni Boccaccio
4.1
Život
4.2
Dílo
4.2.1
Básně
4.2.2
Próza

Úryvek

„1. den, příběh třetí, vypráví Filomena
Tento Filomenin příběh je o tom, jak Saladin, což byl babylónský sultán, potřeboval půjčit peníze. Jelikož se mu nechtělo žádat žida Melchisedecha, připravil na něj past v podobě otázky: „Které náboženství je pravé? Křesťanské, židovské nebo sarcénské?“. Žid byl moudrý a lest odhalil. Rozhodl se odpovědět pomocí příběhu o králi, který měl jen jeden prsten, jenž se dědil z generace na generaci, a 3 syny. Jelikož měl všechny stejně rád, nechal tajně vyrobit 2 další na chlup stejné prsteny. Každý z nich věří, že má jeho dědictví a jeho zákon, ale kdo je pravý dědic se neví. Saladin se rozhodl přiznat svou lest a žid mu na oplátku poskytl půjčku.

Pár zajímavostí na konec:
Dekameron je na tehdejší dobu dílo poměrně neslušné, a proto Boccaccio, aby si alespoň trochu usmířil církev, oslavuje na začátku i na konci tohoto díla Boha.
Jedenáct povídek z Dekameronu bylo poprvé přeloženo do češtiny v šestnáctém století Hynkem z Poděbrad, synem krále Jiřího z Poděbrad.
Celý Dekameron byl přeložen až v roce 1881 J. A. Karafiátem. Tento překlad však nebyl příliš zdařilý.
Dobře se podařilo přeložit Dekameron až R. Krátkému v roce 1959.

GIOVANNI BOCCACCIO

Giovanni Boccaccio byl slavným italským renesančním básníkem, spisovatelem a humanistou. Narodil se v roce 1313, ale o místě jeho rodiště se vedou spory (Paříž, Certald v Toskánsku). Pocházel z rodiny benátského kupce, který si přál, aby syn pokračoval v jeho řemesle, nebo aby se stal právníkem. (Pro odlišné názory spolu neustále vedli spory.) V deseti letech byl malý Giovanni poslán do Neapole. Zde ho velmi ovlivnil rozpustilý život na dvoře královny Johanny. Giovanni i přes nevoli otce studoval v Neapoli básnictví a filozofii. Postupně začal psát své první básně. Roku 1340 se Boccaccio vrátil zpět do Florencie. V letech 1341-1346 vytvořil svá nejlepší básnická díla. Roku 1348 začal pracovat na svém nejpovedenějším díle Dekameron, které dokončil v roce 1353. Zastával také důležité úřady na florentské Obci. Boccaccio se stal autorem mnoha děl, která však Dekameron svým významem dalece překrývá, i když někdy trochu neprávem…“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b39d3749fd89.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dekameron.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse