Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron

Giovanni Boccaccio: DekameronKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je součástí série profesionálních zápisů do čtenářského deníku věnujících se české a světové literární tvorbě. Seznamuje s obsahem Boccacciova Dekameronu.

Obsah

1.
Giovanni Boccaccio: Dekameron

Úryvek

"Děj začíná r. 1348, když kvetoucí a bohatou Florencii postihl mor. Asi sto tisíc lidí zahynulo. Když nemoc řádila nejkrutěji, odešlo z města sedm mladých a urozených paní spolu s třemi neméně urozenými mladíky na venkov. Strávili tam 14 dní na svých letohrádcích, v stinných zahradách s fontánami a jezírky. Dobře jedli a pili a povídali si příběhy. Každý den každý vyprávěl (kromě pátků a sobot věnovaných zbožnému rozjímání) příběhy nejrozmanitější, krátké i dlouhé, smutné i veselé, rozpustilé, někdy i trochu nudné.
Jedná se o rozsáhlé prozaické dílo, poznamenané mnoha rozpory své doby i svého autora. Na jedné straně byly hodnoty této knihy uznávány, byla pokládaná za základní nebo přímo zakladatelské dílo italské a renesanční prózy vůbec. Na druhé straně však ještě za autorova života už mnozí nazvali tuto knihu „arcikuplířskou“, tj. dílem imorálním, znemravňujícím nebo dílem, které věcně zobrazuje „mravní úpadek své doby.“
V díle převažují milostné příběhy, je zde využíváno satiry, ironie, rčení. V překladu se vyskytuje i obecná čeština.
Je to kniha o životě a lásce, především o lásce k životu, je prosycena radostí, humorem a vtipem. Důležitá je také příroda, rozum, smysl pro pravdivost. Pointy příběhů směřují k oslavě všeho lidského a k výsměchu pokrytectví, ke kritice měšťanstva, duchovenstva – především mnichů. Objevují se zde znaky renesance jako např. kult smyslů, příklon k pozemským radostem (ne k božských).
Autor lásku smyslů, lásku rovnou vášni nepokládal za žádný přestupek proti mravnosti. K těm, co podlehli osudové síle lásky, se sklání s pochopením, se shovívavostí. Tělesný akt je pro Boccaccia naprosto přirozeným vyvrcholením lásky, a jestliže v něm vůbec vidí hřích, pak je pro něj hříchem přirozeným.
Boccaccio patří bezesporu společně s Pertrarcou mezi zakladatele světové renesance. Jejich díla, ač mnohokrát kritizována, patří ke skvostu renesanční literatury."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fd1c942df1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
G_Boccaccio_Dekameron.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse