Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron

Giovanni Boccaccio: Dekameron


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Rozbor Boccacciova Dekameronu přibližuje stručně děj díla, jeho kompozici, témata, motivy nebo jazyk. Vypisuje také jména postav a seznamuje s obdobím vzniku knihy, kterou nakonec hodnotí.

Obsah

1.
Literární druh a žánry, časoprostorové zařazení
2.
Kompozice
3.
Postavy
4.
Děj
5.
Hlavní myšlenka
6.
Téma
7.
Motivy
8.
Jazyk
9.
Zařazení do literárně-historického kontextu
10.
Ostatní autorova tvorba
11.
Ostatní představitelé směru
12.
Vlastní názor

Úryvek

"Literární druh: Epika
Literární žánr: soubor povídek
Časoprostor: 1348, Florencie
Kompozice:
- Rámcová
- Další děj e odehrává v 10 dnech- každý den, jiné téma na vyprávění
- Narátor: má symbolická jména (Pamfilo = všechno milující- láska)

Postavy: Pampinea Elisa
Fiamneta Filomena
Emília Pamfilo
Laureta Filostrato
Neifile Dioneo

Děj: Město Florencii napadl vražedný mor. Zemřelo mnoho lidí, přestalo fungovat mravní chování a ve městě vládl chaos.
Lidé z města odcházeli. Rozhodla se tak i skupina 10 lidí, kteří se rozhodli usadit se v malém zámečku nedaleko Florencie, že tam počkají, až mor ustane. Aby si zkrátili čekání, každý den každý z nich vyprávěl 1 příběh. Dní bylo celkem 10.
Den druhý- příběh 10
Starý muž žijící v Pize si pro svoje potěšení namluvil mladou dívku, ale nemohl ji nijak fyzicky uspokojit a sváděl to na svátky a různé půsty. Jednou loď mladé dívky byla přepadena pirátem, který si dívku přivlastnil, a společně se těšili. Později starý muž zjistil, kde jeho manželka je a chtěl ji navrátit. Překvapení bylo, že dívka byla výrazně proti a manžela opustila.
Den osmý- příběh 7
V Sieně žili dva sousedé- dobří přátelé. Spinelloccio a Zeppa. Oba měli krásné manželky a měli s rodinami dobrý vztah. Spinelloccio byl velmi často v Zeppově domě a tak se blíže seznámil s jeho ženou, s kterou podvedl ženu svou. Když to ZEppa zjistil, že se mu přiznala a prosila ho o odpuštění. On jí odpustil a řekl jí, ať Spinelloccia přivede a zavře do velké dřevěné truhly a potom zavolá jeho ženu. Když žena přišla, Zeppa se s ní pomiloval na oné truhle. Tak si byli oba rovni.

Hlavní myšlenka: Autor oslavuje život a jeho radosti. Příběhy jsou poutavé. Je v nich chráněna úcta k ženám, i když některé příběhy jsou trochu nepočestné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51443c6c394de.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
G_Boccaccio_Dekameron.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse