Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Giovanni Boccaccio: Dekameron

Giovanni Boccaccio: Dekameron


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Giovanni Boccaccio

Životopisy spisovatele: Giovanni Boccaccio

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: O autorovi. Základní charakteristika: Kniha obsahuje sto novel, spojených rámcovým příběhem. Rámcový příběh. Doba a místo děje. Stručný obsah: První den vypráví každý pod vladařením Pampiney, co je mu libo. Příběh čtvrtý: hlavní postavou tohoto příběhu je mladý mnich z kláštera v Lunigianě, „jehož bujnost nemohl umrtvit ani čerstvý vzduch, ani posty, ani bdění.“ (uk. str. 44) a který jednou na louce potkal mladé pohledné děvče. Dal se s dívkou do řeči a nakonec se spolu domluvili a mnich si ji odvedl do své cely, kde spolu dováděli. Okolo cely šel opat, který přes dveře zaslechl, že mnich má u sebe ženu a rozhodl se, že ho potrestá. … + ukázka
Druhý den se pod vladařením Filomeny vypravuje o lidech, které sice postihly různé nehody, s nimiž to ale nakonec nad veškeré očekávání dobře dopadlo.
- Příběh sedmý: Babylónský sultán pošle algarbskému králi svou dceru ze manželku. Ta se vlivem různých příhod dostane během čtyř let do rukou devíti mužům žijících v různých místech: nakonec je však vrácena otci jakožto panna a vdá se za algarbského krále, jak se to mělo předtím stát.
atd., stručný popis témat, která se probírají v dalších dnech

Obsah

.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43edaf571706b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
dekameron.DOC (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse