Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Guillaume Apollinaire - Alkoholy

Guillaume Apollinaire - Alkoholy


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Guillaume Apollinaire

Životopisy spisovatele: Guillaume Apollinaire

Škola: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice

Charakteristika: Práce je vypracovaná pro rozbor díla při maturitní zkoušce z českého jazyka. Je ve formě výpisků.

Obsah

a) rok vydání
b) o autorovi
c) literární druh
d) literární žánr
e) literární směr
f) námět
g) děj
h) charakteristika díla
i) protiklady v díle
j) cíl
k) jazykové prostředky
l) záměr autora
m) ostatní autorova díla
n) autorovi současníci

Úryvek

"Alkoholy – Guillaume Apollinaire
a) Vydáno roku 1913
b) Autor: francouzský básník, dramatik, anarchista, polský původ, v Paříži založil několik časopisů (Moderní literatura), zakladatel moderní francouzské literatury
c) Literární druh: lyrika
d) Literární žánr: báseň
e) Literární směr: kubismus (několik pohledů na jednu věc, volně řazené představy), kubofuturismus (zachycení složité skutečnosti z mnoha úhlů – polytematičnost)
f) Námět: básně o lásce, přírodě, civilizační témata
g) Děj: Pásmo – úvodní báseň, polytematičnost – dojmy, pocity, zážitky, vzpomínky, úvahy, prolínání časové i prostorové roviny; Most Mirabeau – milostná báseň, láska k dívce; Jméno růže – milostná báseň s tragickým laděním, zakázaná láska; Sbohem – o smrti přítele Andrého Salmona; Pěvec – nejkratší báseň, má pouze 4 slova
h) Charakteristika díla: 42 básní, přeložil Karel Čapek, básně jsou nejednotné, spojuje je téma hledání sebe sama jako lyrického hrdiny a vyjádření emocí (radost, smutek, údiv), básně jsou volnými toky představ – metoda volných asociací – hra fantazie
i) Protiklady: staré x nové, radost x smutek, sen x skutečnost
j) Vysvětlení názvu a cíl celé knihy: -> oslava života, která člověka opíjí jako alkoholy
k) Jazykové prostředky: hovorové výrazy, neologismy, archaismy, lidová slova, technické a typologické výrazy a znaky, neobvyklá a překvapující slovní spojení, volný verš, odstranění interpunkce - osvobození slova a věty, obrazová podoba básní
l) Záměr autora: autor vyjadřuje svůj pohled na svět, básník hledá sám sebe, přemýšlí o životě, vzpomíná na své zážitky
m) Ostatní díla: sbírka Kaligramy – obrazové básně; Prsy Tirisiovy – divadelní hra
n) Moderní básnické směry na počátku 20. století: Francie – André Breton (próza Magnetická pole), Louis Aragon (Velikonoční zvony); Německo – Christian Morgersten (sbírka Šibeniční písně); Rusko – Velimir Chlebnikov (sbírka Zakletí smíchem)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e8f3dcb21b3.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Alkoholy.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse