Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Guillaume Apollinaire: Velké trojhvězdí

Guillaume Apollinaire: Velké trojhvězdí


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Guillaume Apollinaire

Životopisy spisovatele: Guillaume Apollinaire

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce esejovitým způsobem referuje o básních Guillauma Apollinaira obsažených ve výboru Velké trojhvězdí, zejména o jejich jazykových prostředcích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Alkoholy
3.
Kaligrafy
4.
Stylistický rozbor
5.
Náměty básní
6.
Závěr - osobní hodnocení autorky

Úryvek

" V Kaligrafech se obrázek týká testu, ze kterého byl vytvořen. Autor v nich často používá epiteton a příměr, dají se ale vždy použít jen jako celek, protože citováním ztrácejí jednotlivé části hlubší smysl, který jim ale také mnohdy schází. Postrádají také většinou zvukomalbu, proto ve čtené podobě neznějí příliš dobře.
Dílo je surrealistické, ale myslím, že obsahuje i některé romantické a impresionistické prvky.
Apollinaire využívá především prostředků opakujících některé části textu, tedy anaforu, epiforu, epizeuxis a apanastrofu.
Ačkoliv je Apollinairovým básním sarkasmus a ironie vlastní, působí mile, že nejsou zneužívány ani namířeny proti konkrétním osobám. V klasických básních také nenadužívá básnické licence, která u něj ovšem ani v kaligrafech navadí.
Apollinaire čerpá v básních náměty jak ze současnosti, tak z antické nebo orientální mytologie, cestování i zvláštních i obyčejných okamžiků lidského života. Inspiruje ho také zvláštní náhoda nebo prožitý pocit."

Poznámka

Velmi stručné, ale obsahuje základní a zásadní informace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x459ac20301813.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Guillaume_Apollinaire.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse