Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Guy de Maupassant: Kulička

Guy de Maupassant: Kulička


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Guy de Maupassant

Životopisy spisovatele: Guy de Maupassant

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor kontextu, obsahu a formy povídky Kulička od Guy de Maupassanta. Rozbor byl zpracován na gymnázium a je určen k nové státní maturitě z českého jazyka.

Obsah

1.
Kontext
1.1.
Časové zařazení díla a autora
1.2.
Literární směr
1.3.
Dílo v kontextu autorovy tvorby
2.
Obsah
2.1.
Téma
2.2.
Čas a místo děje
2.3.
Hlavní myšlenka
2.4.
Postavy
3.
Forma
3.1.
Jazyk
3.2.
Kompozice
3.3.
Srovnání s jiným dílem

Úryvek

"Kulička – Guy de Maupassant

Umělecký styl / Druh: próza, epika
Žánr: povídka (= prozaický epický útvar kratší než román. Hlavními rysy jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy

1. Kontext

Zařaď dílo časově: Toto dílo napsal během svého nejplodnějšího období, kdy žil v Paříži a pracoval jako redaktor několika novin, vydáno 1880
Zařaď autora časově: Francouzský spisovatel 2. poloviny 19. stol (1850 – 93)
Literárání směr:
Realismus
- za jeho tvůrce je považován Émile Zola
- další představitelé: Guy de Maupassant, Gustave Flaubert
- hrdinové z okraje společnosti, týrané ženy a děti, opilci
- děj často končí špatně
- spisovatele láká pesimismus – lidská bída, smrt, stáří, drastické a odpuzující scény
- naturalismus souvisí s determinismem - člověk je předurčen prostředím a vrozenými vlastnostmi – dědičnost
- autor nevstupuje ani nezasahuje do děje, nechává vyvíjet události přirozeně
- člověk se řídí pudy, ne mozkem

Naturalismus
- z latinského natura = příroda
- je to umělecký směr, ve kterém se snaží naturalista zachytit nezkreslenou realitu
- vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu, chápe se jako jedna z podob
- zaměřuje se na krajní jevy - chorobní, výjimečné

Zařaď dílo do kontextu autorovy tvorby: autorova prvotina
Jakými vlivy byl ovlivněn: jako voják se účastnil prusko-francouzské války
Vliv na další tvorbu: několikrát zfilmované, dramatizace Spitzera (Tlustý anděl z Rouenu)
Uveď jiná autorova díla: romány: Petr a Jan, Miláček, Silná jako smrt, povídky:Slečna Fifi
Jiní autoři téhož uměleckého směru:
Realismus: Stendhal, Honoré de Balzac, Tolstoj Naturalismus: Émile Zola, Gustav Flaubert"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee4840a46a9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
G_de_Maupassant_Kulicka.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse