Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Heinrich Böll: Biliár o půl desáté

Heinrich Böll: Biliár o půl desátéKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Heinrich Böll

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je součástí série profesionálních zápisů do čtenářského deníku věnujících se české a světové literární tvorbě. Seznamuje s obsahem románu Biliár o půl desáté Heinricha Bölla.

Obsah

1.
Heinrich Böll: Biliár o půl desáté

Úryvek

"Heinrich Böll (1917 - 1985) patří mezi nejvýznamnější německy píšící autory. Mezi nejznámější díla patří: Biliár o půl desáté, Ztracená čest Kateřiny Blumové aneb Jak vzniká a kam může vést, Vlak dojel přesně, Kdes byl, Adame, Skupinový obraz s dámou, Klaunovy názory. V roce 1972 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Děj románu Biliár o půl desáté nám přibližuje osudy hlavního hrdiny, Jindřicha Fähmela, a jeho rodiny. Na osudech rodu Fähmelů jsou v dalším plánu obrazně ukázány dějiny celého Německa od počátku dvacátého století do roku 1958, kdy jsou slaveny Jindřichovy osmdesáté narozeniny.
Jindřich byl architekt, který navrhl a postavil benediktinské opatství, do této práce, která je symbolikou pro německý vzestup výmarské republiky, vložil veškerou svou energii. Jeho syn, důstojník wehrmachtu, je ale vyhodí do povětří proto, aby opatství nezničil někdo jiný. Na této situaci je symbolicky znázorněna beznaděj, vyplývající z počátku druhé světové války. Jeho vnuk se snaží opatství opravit a zrenovovat - symbolika obnovy Německa po druhé světové válce. Na oslavě narozenin, kde je přítomna celá rodina, vystřelí pomatená Jindřichova žena varovně do vzduchu, to má symboliku přítomnosti a varování před pasivní stagnací v započaté práci.
Kromě takového využívání symbolu opatství nacházíme i zvláštní symboliku beránčího a buvolího motivu, který prochází celým románem. Má znázorňovat duch Hindenburga, německého prezidenta z přelomu dvacátých a třicátých let, se vším, co tato doba Německu přinášela.
Pan Fähmel pracoval v kanceláři pro statické výpočty. Vždy dodržoval svůj ustálený denní program. Od 8:30 do 9:30 podepisoval korespondenci. V době od 9:30 do 11:00 se vyskytoval pouze v kulečníkovém salónu. Zavřel se tam vždy s Hugem, kterého měl velmi rád. Nikoho jiného nepouštěl dovnitř. Jen občas matku, otce, syna a pana Schrellu.
Celý příběh vlastně začíná scénou, ve které je pan Fähmel velmi nezdvořilý na svou sekretářku Leonoru zato, že si přečetla jakýsi čtyři roky starý lístek, který nebyl určen pro její oči. Byl to pro všechny překvapující výstup, neboť pan Fähmel se jindy jevil jako velmi elegantní, nemluvný pán, který byl ke všem vlídný a ochotný pomáhat.
Během jedné seance v kulečníkovém salonku vypráví Robert Fähmel Hugovi zážitky z dětství. Vypráví o baseballovém zápase, který jejich team vyhrál, Robert hrál výborně, odpaloval míčky nejdál. Když se vraceli domů, Schrellu šikanovali, podráželi mu nohy, mlátili ho. Říkali, že Schrella je beránek, a že se nikdy nedotkne buvolí svátosti. Ukazoval mu pošramocená záda, co vše mu ostatní udělali. Jednou musel v kavárničce pro Beránky nahlas slíbit, že se nikdy nedotkne buvolí svátosti. Schrella poté odjel do ciziny.
Jako další vypráví o svém dětství Hugo. Říkali mu Beránek boží, také ho ostatní bili, zavírali. Měl šílenou matku, vyrůstal pod jejím vlivem. Děti se mu smáli, že nezná spoustu slov, která jsou všem známá - např. snídaně. Potom ho zaměstnali v hotelu, protože vypadal jako Beránek boží.
Postupně se z vyprávění dozvídáme další podrobnosti o přítomných - Robert Fahmel je specialista na trhaviny, nikdo to ale o něm neví, kromě jeho teď už mrtvé manželky. Vypráví také Jindřich Fähmel - otec. Říká Leonoře, že sem před 51 lety přišel, aby si našel manželku, která by mu porodila děti. Chodil do kurzů kreslení a matematiky. Četl tenkrát článek o konkursu na stavbu benediktinského opatství, hned začal kreslit plány. Chodíval každé ráno do kavárny Kroner, kde snídal vždy paprikový sýr."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fd2d34b9bc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
H_Boll_Biliar_o_pul_desate.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse