Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Henrik Ibsen: Divoká kachna

Henrik Ibsen: Divoká kachna


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Henrik Ibsen

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje děj dramatu Divoká kachna norského dramatika Henrika Ibsena.

Úryvek

"Velkoobchodník a boháč Werle dává hostinu na počest svého syna Gregerse, který přijel domů na návštěvu. Gregers však otce nemiluje, naopak nenávidí otce za to, jak se choval ke své manželce, Gergersově matce.
Gregers žije jen z platu - účetní. Na jeho přání je na hostinu pozván také fotograf Hjalmar Ekdal, jeho druh ze školy, kteréhe neviděl sedmnáct let. Tehdy otec Ekdalův a Gregersův prováděli jakési nekalé obchody, které starého Ekdala zničily a přivedly do káznice. Otec Gregersův se chytře z toho vymotal a časem neobyčejně zbohatl. Starý Ekdal je úplně tělesně i duševně zničen a žije ze skromného platu za opisování v písárně Werlově. Hjalmara dal Werle vyučit fotografem, zařídil mu atelier a oženil s Ginou Hansenovou, kerá byla Werlovou milenkou. To ví Gregers od své zemřelé matky. Werle se chce nyní oženit se svou hospodyní a nabízí synovi společenství v obchodě. Gregers odmítá - chce ukázat Hjalmarovi, jenž v starém Werlovi ctí svého dobrodince, jaké byly důvody Werlovy laskavosti k Hjalmarovi.
Gina i dcerka Hedvika Hjalmara zahrnují láskou. Hjalmar se cítí šťasten. Jeho otec si zařídil chov drůbeže a králíků a pobyt mezi nimi je jeho radostí. Nejkrásnější kouskem mezi nimi je Hedvičina divoká kachna, kterou Werle kdysi postřelil a již pes donesl z močálu, kam spadla. Gregers by chtěl také Hjalmara a jeho rodinu vyvést z mravního močálu, do něhož zapadli, nevědouce o tom.
Najme si u Hjalmarů pokojík. Nemůže-li být napraveno, čím bylo starému Ekdalovi Gregersovým otcem ukřivděno, chce Gregers, aby aspoň syn a jeho rodina byli vyvedeni z klamu. Vyjeví proto Hjalmarovi Gininu minulost. Werlova hospodyně oznamuje, že si ji starý Werle vezme za ženu. Bude prý potřebovat pomoc, protože mu hrozí ztráta zraku - zároveň posílá starý Werle Hedvice odkaz.
Hjalmar z okolnosti, že Hedvikam má též slabý zrak, pojme podezření, že Hedvika není jeho. Roztrhá listinu o odkaze a odstří Hedviku, která se k němu laská Hjalmar chce rodinu opustit. Gregers namluví Hedvice, aby zatřelila divokou kachnu, již má tolik ráda, na důkaz, že se chce lásce k otci obětovat. Když však slyší otce pochybovat o její lásce, obrátí pistoli proti sobě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ae463ca6a86.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ibsen_Divoka_kachna.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse