Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Henryk Sienkiewicz: Quo vadis

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Henryk Sienkiewicz

Životopisy spisovatele: Henryk Sienkiewicz

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje románu Quo vadis od polského spisovatele Henryka Sienkiewicze. Nejprve uvádí stručnou charakteristiku tohoto díla a jeho hlavní myšlenku. Poté se zaměřuje na popis samotného obsahu knihy.

Obsah

1.
Charakter díla
2.
Stručný obsah
2.1.
Část 1.
2.2.
Část 2.
2.3.
Část 3.

Úryvek

"Část 2.
Zatímco se léčí, pozná apoštola Petra i Pavla s Tarsu, křesťanské věrozvěsty, a začne pochybovat o svém dosavadním životě. Jeho lékařem je Glaukos. Toho Chilón kdysi zradil a zahubil jeho rodinu. Když Chilón přijde za Viniciem, Glaukos ho pozná, ale potom mu odpustí, jak mu jeho víra káže. Lygie, která se do Vinicia zamilovala, se zalekne svých hříšných myšlenek a raději uteče. Vinicius se vrátí domů a začne se hlouběji zajímat o křesťanství. Jde za Lygií a požádá ji o ruku. Potom ale musí odjet s Neronem na cesty, jede s ním ale i Pavel s Tarsu, a dopomůže mu k tomu stát se opravdovým křesťanem.
Mezitím se Nero pokouší dopsat svoji píseň o Tróji, ale tvrdí, že mu stále chybí inspirace a že chce vidět hořící město, a nařídí jednomu ze svých stoupenců Tigellinovi, aby zapálil Řím. Když tedy do Neronovy villy vtrhne posel se zprávou o hořícím Římě, Vinicius se okamžitě rozjede zachránit Lygii. Po příjezdu, naprosto vyčerpaný, ovšem zjistí, že Lygie je v pořádku.

Část 3.
Spokojený Nero dorazí k Římu ve chvíli největšího požáru, a tak může dokončit svou píseň. Rozzuřený lid ovšem potřebuje viníka, a tak Nero na žádost své manželky svalí vinu na křesťany, nepřátele lidu. Petronius se snaží zvrátit jeho rozhodnutí a upadne v nemilost. Nero začne pronásledovat křesťany, a slíbí uspořádat obrovské hry, aby se jich zbavil. Petronius varuje Vinicia, aby varoval Lygii, jenže Chilón už tam vojáky dávno zavedl.
V průběhu her tedy zemře, většinou po krutém mučení, většina křesťanů. Vinicius se několikrát snaží Lygii zachránit, ale neúspěšně. Tigellinus s Neronem vymýšlí stále krutější tresty, a lidé se pomalu bouří a přestávají věřit, že požár byl dílem křesťanů. Také Chilón v zoufalství označí za žháře Nerona, a Petr mu opět odpustí, a obrátí na víru.
Lygii v aréně přiváží na rohy býkovi a postaví proti Ursovi, ten ale býka zabije, nadšený lid si vymůže jejich svobodu a oba s Viniciiem odjedou na Sicílii.
Petr i Pavel s Tarsu jsou ukřižováni a Petronius se sám zabije po tom, co pošle Neronovi dopis, ve kterém haní veškerou jeho uměleckou tvorbu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd058ff75134.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Henryk_Sienkiewicz_Quo_Vadis.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse