Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 524 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Hermann Hesse


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Hermann Hesse

Životopisy spisovatele: Hermann Hesse

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný životopis Hermanna Hesse informuje o dětství tohoto autora, jeho vlivu na díla. Dále se dočteme o Hesseho odporu k měšťáctví, o cestování o sňatcích, která uzavřel. Následuje shrnutí Hesseho spisovatelské dráhy, včetně výčtu nejznámějších děl.

Obsah

1.
Spisovatelovo dětství a vliv na díla
2.
Hesseho postoj k měšťáctví
3.
Sňatky a cestování
4.
Charakteristika Hesseho tvorby
5.
Nejznámější díla

Úryvek

"Narodil se ve švábském městečku Calw do rodiny misionáře (otec pocházel z Estonska, matka se narodila v Indii), ale sám odmítl se misionářem také stát. Utekl z kláštera, vychodil gymnázium. Chtěl být „básníkem, nebo ničím“. Prožíval těžké deprese s myšlenkami na sebevraždu a odmítal občanská povolání. Přesto deset let pracoval jako knihkupec, až úspěch mu dovolil svobodnou existenci. V té době už psal o „neznormovaných individuích“ (intelektuál-umělec), odpor k měšťáckému životu, únik řešil ne ještě revoltou, ale útěkem do nitra. Hesse píše stále vlastně o sobě. Žil v Basileji, oženil se s fotografkou, později se přestěhovali do vesničky Gaienhofen na břehu bodamského jezera a narodili se jim tři synové. Pořádal mnoho přednášek, jeho koníčky bylo malování a zahradničení. Podnikl dlouhou cestu po Indii, neztotožňoval se však s její filozofií. Po návratu se usadil v Bernu a Švýcarsko již do konce života neopustil.
Na začátku 1. sv.války se postavil proti nacionalismu a byl označen za vlastizrádce. U ženy propukla duševní choroba a on tak díky psychoanalýze poznal, že lidská psychika je mnohem složitější, s čímž dosavadní literatura nepočítala. V r. 1924 se oženil podruhé.
V roce 1946 získal Nobelovu cenu za literaturu. Jeho dílo navazuje na tradice německé klasiky a romantiky, reaguje na společenskou i duchovní situaci své doby. I dnes jsou jeho knihy hodně moderní a velice oblíbené. Čerpá totiž z různých kultur a filosofií, jakoby přirozeně se v dílech objeví drogy jako něco, čemu se hrdina nebrání, je zde i bisexualita apod. Mladým se líbí skepse vůči civilizaci, útěk k tuláctví, sklon dávat přednost snu, buddhistická a taoistická filosofie. V závěru Jiří Stromšík píše, že “příčinou pozdní obliby je Hesseho vyhraněný, nikoli sebeuspokojený individualismus, projevující se neustálým hledáním vlastního místa ve světě mimo organizovaná hnutí. Toto já však touží vystoupit ze své osamělosti a najít bratrství stejně smýšlejících svobodných osobností.“

Poznámka

Práce je příliš stručná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0031.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hermann_Hesse.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse