Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Homér: Ilias


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně popisu děj starořeckého hrdinského eposu Illias od Homéra.

Úryvek

"Trójský král Piramos měl se svou ženou Hekabé, 50dcer a 50synů. Poslední z nich - Paris, když se měl narodit, měla královna sen, že zapříčiní zkázu Tróje, a tak byl hned po narození odhozen v horách v domnění, že zemře. Parise však našla medvědice, a odkojila ho. Když byl starší, našel ho jeden pastýř, a přijal ho za vlastního. Tak se stalo, že Paris přežil, a stal se z něj normální člověk. Když jednoho dne hlídal stádo, zjevily se mu tři bohyně, Athéna, Afrodita a Héra, a on měl rozhodnout, která z nich je nejkrásnější. Pod příslibem nejkrásnější ženy na světě zvolil Afroditu. Jednoho dne se konaly v Tróji závody, a Paris přišel, aby se zúčastnil. Otec Piramos ho však poznal, a přijal ho přes všechna varování zpět. Snažil se Parisovi vynahradit vše, co mu bylo od narození odepřeno. Paris si spokojeně žil v blahobytu, až si jednoho dne vzpomněl na slib, který mu dala Afrodita. Okamžitě se vydal na cestu do Sparty, a odvezl si manželku krále Meneláa, krásnou Helénu. Manžel Helény, král Meneláos se rozzuřil, a vyzval všechny řecké vládce k vojenské výpravě proti Tróji. Řekové město oblehli, ale nemohli je dobýt. Devět let se střídavě vedlo chvíli Řekům, chvíli zase Trójanům, a padlo mnoho mužů. Jednou však vypukl velký spor mezi Achyleem, a vůdcem řecké výpravy Agamemnonem. Uražený Achyles odmítl dále bojovat, ale když padl jeho nejvěrnější přítel Patrokles, rozhodl se, že pomstí přítelovu smrt, a po urputném boji zabil a uvláčel za vozem nejslavnějšího trójského hrdinu Hektora. Achyleus se však konce války nedočkal, protože byl zasažen šípem do paty, jediného zranitelného místa jeho těla, a vykrvácel. Řekům se nakonec podařilo Tróju dobýt, ale lstí. Nejstatečnější řečtí bojovníci se ukryli do dřevěného koně, a ostatní předstírali ústup. Trójané považovali koně za válečnou kořist, a vtáhli ho do města, přičemž museli ubourat část hradeb okolo vstupní brány. Potom oslavovali a pili dlouho do noci, když v tom vylezli vojáci z koně, na znamení pro lodě ukryté za zálivem zapálili několik střech, a začali bojovat. Protože opilí Trójané nekladli žádný odpor, padla bájná Trója ještě tu noc popelem. Báseň pokračuje druhým dílem (Odyssea), který vypráví o návratech hlavních hrdinů zpět domů, Především o cestě Odyssea na rodnou Ithaku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ab8f7c5b2ee.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Homer_Illias.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse