Poradíme vám

Homér: Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem Homérovy epické básně Odyssea. Nejdříve popisuje děj, poté vyjmenovává hlavní postavy.

Obsah

1.
Popis děje
2.
Hlavní postavy

Úryvek

"Kniha vypráví o návratu krále Ithaky Odyssea domů z Trojské války. Po vyhrané bitvě s Trojany se vydal Odysseus se svým vojskem na deset let dlouhou plavbu, která rozhodně nebyla bez dobrodružství. Nejprve se posilnili u Kikonů, v tom však hostitelé zavolali z nitra země posily a strhl se veliký boj. Odysseus a ti co přežili se vydali na protější břeh, aby doplnili zásoby na břehu obra Kyklopa. Ten však celou posádku i s králem uvěznil ve své jeskyni se stádem ovcí. Aby uvěznění nemohli ven zavalil obr, lidožrout, jeskyni obrovským balvanem. Odysseus i jeho posádka se snažili balvan odvalit, ale stále se jim nedařilo. Tak král zkusil použít léčku, opil obra vínem a představil se mu jako Nikdo. Potom mu rozžhavenou stranou kyje vypíchl jeho jediné oko. Tak obr oslepl úplně. Ten bolestí velice vykřikl, a když přispěchali na pomoc jeho přátelé a ptali se ho, kdo mu ublížil, odpověděl jim, že Nikdo. Ráno Kyklop vyháněl své stádo ovcí z jeskyně. Odysseus a jeho muži se pověsili zespod ovcí, obr tušil, že bude chtít v nestřeženou chvilku utéct i s muži a tak ohmatával ovce, ovšem pouze na hřbetě, takže se podařilo všem uprchnout. Kyklopův otec Poseidon, vládce všech moří, se dozvěděl, co Odysseus spáchal. Tak rozbouřil moře svým mocným trojzubcem a plavbu králi a jeho posádce velice znepříjemnil.
Druhý den zakotvili na ostrově krále Aiola, boha větrů. Ten jim nechal připravit velikou hostinu a Odyssea obdařil koženým měchem. Do něj uzavřel všechny své zlé větry. Námořníci byli samozřejmě zvědaví a tak jim nedalo a měch rozvázali. Z měchu vše vyprchalo a způsobilo velikou bouři a nepříjemné chvíle Odysseovi i jeho posádce. Tím se vzdálili od své Ithaky.
Potom přistavili loď u ostrova Laistrogů, ale ti nečekaně začali na loď házet skály a námořníky vyhnali zpět na moře.
Na dalším ostrově - kouzelnice Kirké, která většinu z Odysseových námořníků proměnila v kance. Odysseovi se mu je, ale nakonec podařilo zachránit.
Když pluli kolem ostrova Sirén, lákaly je svým zpěvem, jako jiné námořníky k útesům jejich ostrova, kde většina lodí ztroskotala, Odysseus přikázal svým mužům, aby si své uši zalepili voskem, ti Sirény tedy neslyšeli, sám se nechal přivázat ke stěžni.
Po jedné veliké bouři na moři ztratil celou posádku a sám připlul na zbytcích své lodi k ostrovu Ogygii, kde sedm let žil u nymfy Kalipsy.
Konečně se dostal na svoji Ithaku. Brzy zjistil, že se o jeho krásnou ženu Penelopé uchází mnoho nápadníků. Penelope se nedala a celou tu dobu, co byl Odysseus pryč. Pallas Athéna, bohyně moudrosti a ochránkyně statečných mužů, proměnila Odyssea ve starého žebráka. A tak se šel taky ucházet o přízeň Penelope. Před jeho domem, kde před tím bydlel, ho poznal jeho pes, kterého měl Odysseus rád. Potom chůva podle jizvy, když mu myla nohy. Konala se soutěž o to, kdo se nakonec stane manželem krásné Penelope. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ab8f97aea77.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Homer_Odysseia2.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse