Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Homér: Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Homéra Odyssea. Nejprve uvádí stručné údaje o výstavbě knihy, poté se zabývá samotným dějem příběhu.

Obsah

1.
Výstavba
2.
Děj

Úryvek

"Homér: Odysseia
Odysseia má celkem asi 12 000 veršů, zachycuje posledních jednačtyřicet dní Odysseova bloudění.
Děj je rozložen do čtyřiadvaceti zpěvů, celkové dělení eposu na tři velké celky vedlo některé badatele k závěru, že autory jsou tři různí básníci.
Jádrem vypravování je líčení Odysseova bloudění (5.-12. zpěv), tomu předchází líčení Telemachova hledání otce (3.-4. zpěv), následuje líčení dějů po Odysseově návratu na Ithaku (13.-24. zpěv).
Hrdina trojské války Odysseus je na ostrově Ogygii u nymfy Kalypsó. Na poradě se bohové usnesou umožnit Odysseovi návrat, a ukončit tak jeho dlouhé bloudění. Athéna se v přestrojení vydává na Ithaku a tam vnukne Telemachovi sílu k tomu, aby čekal na svého otce, aby skoncoval s nápadníky Penelopy, kteří, tvrdíce, že Odysseus již nežije, naléhají na Penelopu, aby se za jednoho z nich provdala. Hermés mezitím přináší Kalypso příkaz, aby Odyssea propustila. Odysseus si vyrábí vor a vydává se na cestu k domovu. Bůh moře Poseidón však nemůže Odysseovi zapomenout, že mu oslepil syna Polyféma, proto vzbudí bouři a Odysseus ztroskotá u ostrova blažených Fajáků. Ti ho vlídně přijímají a Odysseus jim za to vypráví celou svou předchozí historii bloudění:
- po dobytí Troje se dostává k divokým Kikonům
- dostává se k poživačům lotosu Lotofágům
- dostává se k jednookému obru Kyklopu Polyfemovi, který snědl šest Odysseových druhů a kterého Odysseus lstivě oslepil a přemohl
- druhové otevřeli měch s větry boha Aeola a tím rozpoutali bouři
- o lidožravých Laistrygonech
- o Kirké, která proměnila jeho druhy v prasata a proti níž Odysseovi pomohl Hermes
- o podsvětí, kam sestoupil pro radu k věštci Teiresiovi a kde se setkal se stíny Achillea, Agamemnona, Patrokla a Aianta
- o Sirénách a vosku v uších
- o proplutí mezi Scyllou a Charybdou
- o pobití stád boha slunce Helia, za které byli usmrceni všichni jeho druhové
- a konečně i o Kalypso
Fajákům se Odysseovo vypravování velice líbilo, a pomohli ho proto dopravit domů na Ithaku. Poseidón je za to proměnil ve skálu.
Odysseus se vrací v přestrojení za žebráka, vyhledá pasáka vepřů Eumaia a setkává se s Telemachem. Doma ho poznává starý pes Argos a chůva Eurykleia. Pénelope Odyssea v přestrojení nepozná.
Nápadníci se pokoušejí napnout Odysseův luk, pak jsou všichni pobiti. Po zkoušce Penelopa Odyssea poznává a radostně padá Odysseovi kolem krku. Odysseus se ještě shledává se svým otcem Laertem, smiřuje se s příbuznými zabitých nápadníků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ab8fb4e7c74.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Homer_Odysseia.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse