Poradíme vám

Homér: Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představující Homérovo dílo Odyssea nejprve ve stručnosti informuje o autorově životě a věnuje se obsahu jeho dalšího díla Ilias. Poté se zaměřuje na epos Odyssea, v krátkých bodech charakterizuje hlavní postavy a podrobněji se rozepisuje o jeho ději.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo - Ilias
3.
Nakladatelství, rok vydání
4.
Hlavní postavy
5.
Obsah
6.
Vlastní názor

Úryvek

"ODYSSEA

• Autor: Homér: Nejznámější starořecký epický básník, předpokládaný autor dochovaných řeckých eposů.
Žil asi v 8. st. př.n.l., neznáme však ani místo jeho narození. Je zobrazován jako slepý pěvec. Zemřel údajně na ostrově Íos. Přes množství údajů, ovšem často si protiřečících, není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila.
• Dílo: Ilias (Iliada)-skládá se z 15 700 veršů rozdělených později do 24 zpěvů. Je napsána daktylským hexametrem. Děj se odehrává v 10. roce trojské války.
Líčí události trojské války, jejíž příčinou byl únos krásné Heleny (manželky Menelaa) Paridem, synem trojského krále Priama. Nejstatečnější hrdina-Achilleus odmítá účast v boji. Potom se utkávají v boji Menelaos s Paridem, kdy Paris podléhá, ale bohyně Afrodita mu zachrání život. Trójané ustupují. Achilleus se postaví Hektorovi, vyhraje a jeho mrtvolu vláčí kolem trojských hradeb. Hektorův otec-Priamus prosí Achilla, aby mu vydal synovo tělo. Achilles mu vyhoví a Hektorovo tělo je spáleno na hranici Trojany za všeobecného smutku.
V eposu vedle sebe vystupují v téměř idylické jednotě lidé i bozi. Zdůrazněna je úloha osudovosti a vůle bohů, lidská touha po věčnosti.
Poté napsal ještě další méně známá díla: Žabomyší války, Homérské hymny,…

• Nakladatelství: Plzákovo nakladatelství v Praze (1. vydání, přeložil
V. Šrámek)
• Rok vydání: 1946
Hlavní postavy:
Odysseus-Ithacký král, statečný, hrdinský, vytrvalý, chytrý, lstivý, velice moudrý, milující, cílevědomý
Kalypso-bohyně, krásná, vězní Odyssea na ostrově Ogygia
Telémachos-Odysseův syn,
Penélopa-Odysseova manželka, věrná a oddaná žena
Eumaios-věrný pastýř
Pallas Athéna-bohyně moudrosti a ochranitelka statečných mužů
Zeus-nejvyšší bůh, vládce bouří a blesků
Poseidon-Diův bratr, vládce moří
Kalypso-krásná bohyně, vězní Odyssea na ostrově Ogygia
Polyfémos- záporná postava, syn Poseidona, straní se lidí, žije sám ve své jeskyni se svými ovcemi, hospodaří na poli, asi byl hloupý
• Obsah: Starořecký mytologický epos vznikl začátkem 7. st. př.n.l. Skládá se z 24 zpěvů (12 111 veršů) a je psán časoměrným hexametrem. Odehrává se deset let po skončení trojské války, zachycuje Odysseův návrat na rodnou Ithaku (jedná se o 41 dní)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dc4113c8b3cf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Homer_Odyssea.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse