Poradíme vám

Homér: Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je referát o eposu Odyssea řeckého básníka Homéra. Úvodní pasáž v základních rysech charakterizuje jeho tvorbu a zasazuje epos do kulturně-historického kontextu. Následující část seznamuje s jeho dějem a postavami, odkud se pozornost krátce přesouvá k jazyku díla. Závěr sestává z názorů autora na knihu a její jednotlivé části.

Obsah

1.
Homérova tvorba
2.
Kulturně-historický kontext díla
3.
Děj a postavy Odyssey
4.
Jazyk
5.
Vlastní názor

Úryvek

"Název knihy: Odysseia
Autor knihy: Homér
Národnost autora: Řecký básník
- O jeho životě příliš nevíme, není ani známo, zda vůbec někdo s tímto jménem existoval.
- Podle některých badatelů žil Homér mezi léty 1200 – 700 před Kristem.
- Je většinou představován jako slepý stařec.
- Homér je známý především jako autor dvou eposů Iliady a Odysseje. Obě básně jsou sepsány v dialektu řečtiny.Jeho verše byly i Řeky hodně oblíbené a byly pronášeny např. při slavnostech.
- Píše pod vlivem antického Řecka, kde na něj především měl vliv trojské války Řeků s Peršany, kdy bylo zničeno město Trója. Důvod započetí války nikdo neví. Zda kvůli obchodu, dlouhodobém sporům. Často se jako důvod uvádí únos krásné Heleny, ale není to ověřený důvod.
- Homér klade trojskou válku do doby mykénské, konec 12. století př. n. l., kdy padla mykénská kultura pod náporem Dórů ze severu.
- Filosofie té doby se snaží o výklad světa tzv. přírodní materialisté. Při pokusu vysvětlit svět vycházeli z existence formy pralátek - voda, vzduch,...
- Antické Řecko: Umění- literatura, mytologie. Náboženství - Víra v bohy sídlicí na Olmypu.
- Athéhy: poloostrov Attika, původně zemědělská oblast, rozvoj řemesel obchodů. Solónovy reformy, ostrakismus
- Sparta: Jih Peloponésu,úrodná půda a otroci - majetek všech. Vojenský způsob života.

Kniha:
- Epos ( Je básnické dílo v němž epika převládá nad lyrikou. Dílo zameřeno především na rozsáhlí děj). Epická báseň která navazuje na epos Ilias, je rozdělena do 24 zpěvů.

- Mezi hlaví postavy patří Telemáchos syn Odysseův, mladý chrabrý bojovník, velmi odvážný, rozumný, silný, který se chce pokusit najít svého ztraceného otce. Ten není mrtvý, ale jen někde zatoulaný po válce v Troji. Odysseius je statný starší muž, velmi odvážný, ctěný, chytrý, rozvážný a především muž, kterého všichni obdivují, ale díky chování jeho mužů, kteří cestou zpět z války rabují a vraždí, Odysseia bohové potrestají tak, že se nikdy nesmí vrátit domů. Nakonec si to přeci jen rozmyslí a pošlou jej domů , ale s podmínkou, že cesta pro něj nebude snadná. Penelopé manželka Odysseia je krásná žena, která žije v nejistotě a pořád věří v lásku ztraceného muže a odmítá nápadníky, kteří se jí snaží získat. Palas ,,Bohyně jiskrnooká" doprovází na cestě Telemáchose i Odysseia a snaží se jim pomoct v tom, aby jejich cesty byli úspěšné. Je to bohyně moudrosti, války, ochránkyně statečných, práva a spravedlnosti. V knize pomáhá například Telemachovi najít správný směr na moři, odrazovat nápadníky jeho matky. Odysseovi pomohá k tomu, aby byl nalezen na ostrově Scherii. V knize vystupuje mnoho dalších postav, například Sparťanský král Meneláov, nymfa Kalypso, bůh Hermés, který pomohl Odysseovi přelstít bohyni Kirki, bůh Poseidón hlavní nepřítel Odysseův, který je bohem moře, věštec Teiresei, který je proradným věštcem v podsvětí."

Poznámka

V textu se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f704857d26d7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Homer_Odysseia.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse