Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Honoré de Balzac: Evženie Grandetová

Honoré de Balzac: Evženie Grandetová


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Honoré de Balzac

Životopisy spisovatele: Honoré de Balzac

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem románu Evženie Grandetová od francouzského spisovatele Honoré de Balzaca. Nejdříve uvádí stručnou charakteristiku hlavních postav, poté již popisuje děj příběhu.

Obsah

1.
Charakteristika postav
2.
Děj románu

Úryvek

"Knihou se přeneseme do malého francouzského města Saumur, kde ve starém, studeném a smutném domě žije Felix Grandet se svojí ženou a dcerou Evženií.

Otec Grandet je krutý, bezohledný a despotický člověk, který žije nejraději o samotě v ústraní a jen lakotně schraňuje svůj majetek.

Matka Grandetová je pokorná a zbožná žena. S láskou se stará jak o svou milovanou dceru, tak i o manžela, kterému je hluboce oddána.

Evženie Grandetová je citlivé a jemné děvče. Žije v úctě a strachu ze svého otce.
Nanon je služebná v domě Grandetových. Je to tvrdá žena a jako všichni obyvatelé domu je oddána svému pánovi.

Děj příběhu nás zavádí do doby, kdy do Grandetova saumurského domu přijede nečekaný host, kterým není nikdo jiný, než Evženiin bratranec z Paříže. Karel je způsobný mladý muž s vybraným chováním Pařížana. Přiváží svému strýci dopis, z něhož se starý, despotický Grandet dozvídá o neštěstí, jež potkalo jeho bratra Viléma. Ten, když zbankrotoval, se rozhodl ukončit svůj život a syna poslal právě do Saumuru, kde o něj může být postaráno.
Karlovým příjezdem nastává pozdvižení nejen v domě, ale i v celém městě. Nikdo si nemluví o ničem jiném a ti, co měli v plánu sňatek s Evženií, se pomalu smiřují s tím, že dívka už je zaslíbená právě svému pařížskému bratranci. Mezi klepy, které kolují městem, a skutečnou situací v Grandetově domě je však podstatný rozdíl. Grandet chce Karla co nejdřív poslat do Indie, nechce ho mít ve svém domě, a o svatbě s jeho dcerou ani jen neuvažoval.
Vztah mezi Evženií a Karlem postupně přerůstá v hlubokou lásku. Před bratrancovým odjezdem mu dává všechno své zlato, co má za mnoho let našetřené, protože se dozví o jeho těžké situaci, a v té chvíli ani nepomyslí na to, co všechno zapříčiní.
Přichází Nový rok a starý Grandet se chce jako již tradičně potěšit pohledem na dceřino zlato. Jenže Evženie už žádné nemá a tak se spustí hotová pohroma za tlustými kamennými zdmi starého domu. Grandet zavře svou dceru v jejím pokoji jen o chlebě a vodě a jeho žena začíná smutkem nad krutostí svého muže a nad osudem dcery chřadnout.
Pomalu se blíží den její smrti a vypočítavý vinař si podle rad svého přítele uvědomuje, že když jeho žena zemře, bude po ní Evženie dědit, a tak najednou obrátí a začne svoji dceru zahrnovat vším, co chce. Ani změna v jeho chování k dceři však nepomůže, aby se paní Grandetová uzdravila. Po dlouhé nemoci umírá a Evženie se všeho jmění po matce zříká. Co víc si mohl její otec přát? Grandet nevyplácí dceři nic z toho, co jí slíbil a ona žije dál skromně jako před tím."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3cbe0ec2b6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Balzac_Evzenie_Grandetova.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse