Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ivan Klíma: Soudce z milosti

Ivan Klíma: Soudce z milosti


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ivan Klíma

Životopisy spisovatele: Ivan Klíma

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Ivana Klímy Soudce z milosti. Poměrně stručně se zabývá samotným dějem příběhu.

Úryvek

"vIvan Klíma: Soudce z milosti
Děj tohoto románu se odehrává v období let 1972 - 1985. Hlavní hrdina Adam Kindl je soudcem a má odsoudit Karla Kozlíka k trestu smrti za vraždu své bytné a její malé vnučky. Tento román má dvě roviny. V první rovině se Adam Kindl vrací do minulosti, do svého dětství, kdy jako chlapec z židovské rodiny musel pobývat s matkou a mladším bratrem v ghetu. Jeho otce odvezli koncentračního tábora. Po osvobození se všichni vrací do svého domu v Praze. Vzpomíná na svůj návrat do školy, kde byl o hodně pozadu od svých spolužáků. V dospělostni vstupuje do strany a přihlašuje se na vysokou školu politických věd. Jeho otce však zavřou do vězení a on musí přestoupit na jinou školu. Rozhodne se pro práva. Po ukončení studia je přeložen jako soudce do malé vesničky, které říkají Díra. Zde poznává strasti svého povolání. Po několika letech je přeložen do Prahy, seznamuje se zde se svou ženou a odjíždí studijně do Ameriky. Po návratu do Čech sem vpadnou vojska Varšavské smlouvy.
V druhé rovině prožívá Adam Kindl současnost. Začíná být nepohodlný pro některé lidi. Ti se ho chtějí zbavit. Dají mu tedy případ, soudit Karla Kozlíka, kterého má odsoudit k smrti. To je však proti Adamovu přesvědčení. Musí se rozhodnout jestli chce přijít o svou práci a postavení nebo jestli dá přednost svému přesvědčení. Adam však v této době prožívá také manželskou krizi. Poznává, že svou ženu už nemiluje a najde si milenku. Rovněž jeho žena si nalézá milence. Manželství se rozpadá. V závěru knihy se Adam rozhodne, že Kozlíka neodsoudí k trestu smrti. Avšak už je pozdě. Kozlíka odsoudí jiný soudce a Adam přichází o místo, avšak konečně nachází to po čem léta toužil - osobní svobodu.
Román Soudce z milosti měl takový ohlas u světové veřejnosti, že je považován nejen za autorovo OPUS MAGNUM, ale za výjmečné dílo celé české poválečné prózy.
První vydání vyšlo v Anglii v roce 1986."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b0fdd9b3bb2.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Klima_Soudce_milosti.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse