Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ivan Olbracht: Adam a Eva (Biblické příběhy)

Ivan Olbracht: Adam a Eva (Biblické příběhy)


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ivan Olbracht

Životopisy spisovatele: Ivan Olbracht

Škola: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Vsetín

Charakteristika: Práce stručně informuje o příběhu Adama a Evy z knihy Biblické příběhy od Ivana Olbrachta. Seznamuje s dějem, stylem a použitými jazykovými prostředky. Text také obsahuje ukázku, kompletní bibliografické informace a hodnocení knihy autorkou práce.

Obsah

1.
Biblické příběhy – představení
2.
Příběh: Adam a Eva
2.1.
Žánr
2.2.
Téma
2.3.
Doba a místo děje
2.4.
Příběh
2.5.
Jazyk
2.6.
Styl
2.7.
Slovní zásoba
2.8.
Kompozice
3.
Hodnocení knihy

Úryvek

"4) Příběh: Adam a Eva

Žánr- Epické dílo v útvaru mýtu o stvoření člověka a světa s historickým, biblickým i
dramatickým obsahem.
Téma- Hlavní téma vypráví o Adamovi a Evě a jejich nádherném, bezstarostném životě
v ráji, o jejich pokušení a následně vyhnání z ráje.
Doba a místo děje- Příběh se odehrává v době, kdy Bůh stvořil svět a s ním i první lidi-
Adama a Evu. Místem děje se staly zahrady Edenu (krajina ke které je přirovnáván ráj).
5) Příběh vypráví o tom, jak Bůh stvořil prvního člověka z hlíny, Adama. Stvořil pro něj také ráj Eden, překrásnou zahradu se stromy, ovocem, řekou a zvířaty. Uprostřed ráje ovšem rostly dva stromy. Strom života a strom vědění dobrého i zlého. Adam mohl jíst ovoce ze všech stromů, jen ovoce z těchto dvou mu Bůh jíst zakázal. Adam byl na vše sám, a tak ho Hospodin uspal a ve spánku mu vzal žebro. Z něj pak pro Adama stvořil ženu. Od té doby byli spolu. Mezi zvířaty co Bůh stvořil byl ale had, který obelstil ženu a poradil jí, aby snědla ovoce ze zakázaného stromu. Když přišel Adam žena dala ovoce i jemu. Tím, že snědli ovoce procitli a získali rozum. Najednou zjistili, že jsou nazí, proto si stvořili oděv z listí. Když přišel Bůh, tak se schovali, protože se styděli. Díky tomuto jednání Hospodin poznal, že ochutnali ovoce ze stromu vědění. I přestože se přiznali, je Bůh potrestal.Had se bude muset plazit po celý svůj život po břiše a polykat prach. Ženě přidal více bolestí a práce a svěřil jí pod moc muže. Adam bude muset těžce pracovat až do smrti, aby uživil sebe a svou rodinu. Pak oba vyhnal z ráje. Adam dal ženě jméno Eva a společně žili těžký život mimo zahrady Edenu. A Bůh raději nechal v ráji hlídat stromy, jelikož člověk už díky ovoci ze zakázaných stromů věděl, co je zlé a co dobré. Tím se chtěl Hospodin vyvarovat tomu, aby snědl ovoce také ze stromu života a stal se nesmrtelným.

Adam- ovlivnitelný, pravdomluvný
Eva- důvěřivá, pravdomluvná
Had- chytrý, lstivý, zákeřný
Bůh- chytrý, krutý
6) Příběh pojednává o stvoření světa a člověka. O tom, že i přes výslovný zákaz porušili
Adam a Eva to co jim Bůh poručil. Tzn. že každé porušení pravidel je potrestáno, ač
úmysl mohl být třeba i dobrý.
7) Jazyk- Kniha je psaná v českém jazyce, velice spisovném a využívajícím zastaralých
slov.
Styl- vyprávěcí, s použitím přímé řeči.
Figury, tropy, zvukové prostředky- V textu jsem nenašla žádné figury, tropy ani
zvukové prostředky, teda až na inverzi. Například ,,s ovocem chutným‘‘ nebo ,,kdybyste
toho ovoce okusili‘‘. A také je zde přirovnávána hadu lidská vlastnost-řeč, tedy
personifikace. “

Poznámka

V textu často chybí čárky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b3a68bf63ab4.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Olbracht_Biblicke_pribehy.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse