Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ivan Olbracht: Biblické příběhy

Ivan Olbracht: Biblické příběhy


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ivan Olbracht

Životopisy spisovatele: Ivan Olbracht

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první části popisuje děj příběhu Těžká oběť z Olbrachtovy knihy Biblické příběhy. Druhá část se dotýká významu Bible.

Obsah

1.
Těžká oběť
2.
Bible

Úryvek

"Ivan Olbracht
Biblické příběhy

TĚŽKÁ OBĚT
Po smrti Gedeonově se Izraelští začali znovu klaněti cizím bohům.
Ahy je Hospodin potrestal, seslal na ně nepřátele Ammositské a Filitínské.
Tehdy si Izraelští vzpomněli na svého Boha a volali k němu tak,dlouho, až se jich Bohu sželelelo a vzal je zpět na milost.
V té době vytáhli Ammonitští proti Izraeli.
Hospodin zvolil muže jméne Jefte, aby je vedl.
Jefte vytáhl proti Ammonitům. Když však viděl množství a sílu nepřátel, dostal strach. V úzkosti dal Bohu slib: „ Když zvítětíme a vrátíme se v pokoji, obětuji ti v oběť zápalnou vše, cokoli první doma potkám.“
Hospodin dal vyhrát Izraeli.
Jefte se šťastně vracel domů. První, kdo mu šel naproti byla jeho jediná dcera. Chtěla přivítat vítězného otce. Hned jak ji otec spatřil, v žalu roztrhl roucho a zabědoval. Dcera však řekla, aby učinil, jak slíbil. Jefte popustil svou dceru na dva měsíce do hor, aby pohla oplakávat své panenství. Po této době se vrátila k otci, aby mohl splnit svůj slib daný Bohu.
Od té doby, se každy rok scházejí dívky, aby čtyři dny v roce oplakávaly dceru Jefta Galádského.

Bible:
Bible je nejcennější historická památka v dějinách lidstva. Příběhy z bible mohly sloužit jako příklad, nebo jako výstrahu lidem. Bible je zároveň poučná. Je v ní hodně přirovnání a příběhů. Některé pojmy se používají dodnes. Třeba je starý jako Metuzalém.
Je to kniha pro lidi a proto by ji také lidé měli číst. Každý, kdo je křesťan, věřící, nebo jen obyčejný člověk, by si měl bibli přečíst. Třeba jen tu dětskou, nebo jen nezávazně. Je to přece jen kniha, která přetrvala staletí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507b0f9bede86.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
I_Olbracht_Biblicke_pribehy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse