Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Jakub Arbes


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Jakub Arbes

Životopisy spisovatele: Jakub Arbes

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá životem a dílem spisovatele Jakuba Arbesa. Soustředí se na dvě oblasti Arbesova díla – jeho sociální romány a romaneta. Stěžejní díla stručně charakterizuje, ostatní uvádí ve výčtu. Další části textu naleznete na: Česká literatura 50. - 60. let 19. století, Jan Neruda, Karolína Světlá, Vítězslav Hálek, Vrstevníci májovců.

Obsah

1.
Životopis
2.
Literatura
2.1
Sociální romány
2.1.1
Kandidáti existence
2.1.2
Štrajchpudlíci
2.1.3
Moderní upíři
2.2
Romaneta
2.2.1
Newtonův mozek
2.2.2
Svatý Xaverius
2.2.3
Výčet dalších děl

Úryvek

"Jakub Arbes
(1840 – 1914)
- žák J. Nerudy
- zájem o sociální problematiku
- pracoval jako novinář
- pocházel ze Smíchova
- zajímal se o divadlo – působil v Prozatimním divadle
- Literatura: sociální romány
romaneta
Sociální romány
KANDIDÁTI EXISTENCE
- pokus pomoci dělnictvu pod vlivem utopického socializmu
ŠTRAJCHPUDLÍCI
- román o tiskařských dělnících z pražských bavíren
MODERNÍ UPÍŘI
- kritizuje vykořisťování

Romaneta
- název vytvořil s J. Nerudou (inspirováni Polem a Vernem)
- krátká próza se záhadným, tajuplným obsahem, který se vysvětlí pomocí rozumu a přírodních věd
NEWTONŮV MOZEK
- popisuje stroj, který se pohybuje rychleji než světelný paprsek, stroj se vrací do minulosti a zjišťuje, že je plná válek a bájí, autor vyjadřuje svůj protiválečný postoj"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0038.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jakub_Arbes.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse