Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > James Clavell: Král krysa

James Clavell: Král krysa


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: James Clavell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá obsahem díla Král krysa, jehož autorem je anglický a australský spisovatel James Clavell. Nejdříve uvádí stručná životopisná data z autorova života, poté se věnuje popisu děje. Seznamuje nejen s hlavními myšlenka díla, ale také s kompozicí a jazykovou stránkou románu.

Obsah

1.
James Clavell - životopis
2.
Popis děje
3.
Hlavní myšlenky
4.
Kompozice a jazyková stránka

Úryvek

"Román se odehrává na konci druhé světové války v zajateckém táboře Čanghi na jižním cípu ostrova Singapuru, kde je uvězněno asi deset tisíc mužů. Jsou to zbytky spojeneckých armád z tažení na Dálném východě. Autor zachytil vztahy mezi vězni a jejich chování, které bylo častěji řízeno prostými pudy než rozumem. Vězni byli sužováni zákeřnými nemocemi, hladem, ničivým vedrem a nelidskými podmínkami. Jen jeden z deseti tisíc se o sebe dokázal postarat i v těchto podmínkách – Král – americký desátník, který si i v zajateckém táboře dokázal ilegálním obchodováním zajistit standardní životní úroveň. To hlavně díky své bystrosti, obchodnímu duchu, ale v nemalé míře i díky štěstí. Všichni Krále skrytě nenáviděli a báli se ho, avšak navenek se mu snažili všemožně nadbíhat a pomáhat, doufaje, že z toho také něco vytěží. Jediným opravdovým Královým přítelem byl poručík anglického královského letectva Petr Marlowe, který byl oslněn Královým stylem a obdivoval jeho odvahu a životní postoj. On sám byl vychován ke smyslu pro čest a spravedlnost . Pochopil ale, že v nelidských podmínkách, v nichž jde o uhájení holého života, nelze brát věci cti tak vážně, a proto se stal Královým obchodním partnerem a tlumočníkem při tajných obchodech s místním obyvatelstvem mimo tábor. Jejich povahy byly navzájem v takovém kontrastu, že se výborně doplňovaly. Kolem jejich přátelského vztahu a těch, kteří se je snažili zničit, se točí celý děj knihy. Králův přepych budil závist a nenávist u převážné většiny obyvatelů v Čanghi, avšak jediný poručík Grey, anglický velitel táborové policie, se ho snažil zničit a dokázat mu na černo prováděné obchodní transakce, jejichž odhalení by pro Krále znamenalo jistou smrt. Téměř celý zbytek tábora ale stojí za Králem, kterého potřebuje k uskutečňování svých obchodů, a tak má Král všude své lidi, kteří jej, za menší poplatek samozřejmě, okamžitě informují o jakémkoli náznaku nebezpečí z Greyovy či jiné strany. Král s Marlowem si navzájem pomáhají a při všech nebezpečenstvích stojí při sobě. Jejich vrcholným nápadem je tajná krysí farma. Vyprodukované krysí maso přes spojky draze prodávají nenáviděným nadřízeným, kteří je považují za vzácné maso zdejšího lesního zvířete. S blížícím se koncem války narůstá v táboře neklid. Nikdo si není jistý sám sebou, svou budoucností ani tím, jak se bude schopen zařadit do normálního života. Muži, kteří přes více jak dva roky toužili po návratu domů, se ho najednou bojí.Mnozí z nemyslitelné představy domova zešílí. Nenáviděný tábor se pro ně stane téměř mateřským útočištěm. Po oficiálním vyhlášení konce války se muži připravují na transport do vlasti. Jakmile jsou si jisti, že už jim nic nehrozí, začnou Králem a jeho praktikami veřejně opovrhovat a přeruší s ním veškeré dřívější styky. Ty, jež považoval za své nejbližší přátele, a kterým v tom pekle pomáhal přežít, se k němu otočili zády. I když Král věděl, že většina mužů se s ním přátelila jen kvůli jídlu a penězům, které byl vždy schopen zajistit, jejich reakce s ním hluboce otřásla. Z dřívějšího suveréna se stal zatrpklý samotář, který se bránil jakémukoli styku s ostatními. Jediný, kdo zůstal v této těžké situaci Královi věrný, byl Petr Mrlowe. Král byl ale tak zmaten, že jeho přátelství odmítal.A tak se Král, dříve nejdůležitější a nejuznávanější muž celého Čanghi, v den transportu neměl jako jediný s kým loučit. Král byl až do svého zhroucení postavou neuvěřitelně energickou, cílevědomou a tvůrčí. Lehce si díky svým organizačním a plánovacím schopnostem získával respekt. Dokázal si poradit v každé situaci a z každé situace dokázal díky obchodnímu duchu a vypočítavosti vytěžit co nejvíce ve svůj prospěch. O své kořisti se ale vždy dělil. Dělal mu dobře něčí obdiv a vděčnost.
Kniha je názorným příkladem, jak proměnlivý je žebříček lidských hodnot a ideálů. Vypovídá také o nevděčnosti, o nikdy nehynoucí naději a o nesmyslné touze přežít. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a6d841d0fb7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Clavell_Kral_Krysa.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse