Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Jan BlahoslavKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Jan Blahoslav

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Jana Blahoslava.

Obsah

1.
Jan Blahoslav

Úryvek

"Blahoslav Jan (1523 – 1571)

Český gramatik a muzikolog; biskup jednoty bratrské. Narodil se v Přerově, své vzdělání získal na univerzitách ve Wittenbergu, v Královci a v Basileji. Přeložil Nový zákon a inicioval překlad celé bible podle hebrejských, chaldejských a řeckých předloh (Bible kralická).
Gramatika česká – rozsáhlé dílo o jazyce, které vzniklo na základě ještě starší mluvnice tří autorů Optáta, Gzela a Philomatesa. Byla určena jeho studentům teologie.
Filipika proti misomusům – filipika = bojovná řeč proti nepřátelům umění a věd.
Vitia concionatorum, tj. Vady kazatelův – praktická kazatelská příručka
Musica, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající – souvisela s přípravami nového bratrského kancionálu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5206476cdeee0.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
J_Blahoslav.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse