Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Jan Neruda


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Jan Neruda

Životopisy spisovatele: Jan Neruda

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá životem a dílem spisovatele Jana Nerudy. Jeho tvorbu rozděluje na tři části – novinářskou, básnickou a prozaickou. Ke každému období autor uvádí výčet děl a jejich charakteristiku, případně okolnosti jeho vydání. Další části textu naleznete na: Česká literatura 50. - 60. let 19. století, Jakub Arbes, Karolína Světlá, Vítězslav Hálek, Vrstevníci májovců.

Obsah

1.
Životopis
2.
Novinář
2.1.
Noviny
2.2
Témata
2.3
Fejetony
2.3.1
Byl 1. máj 1890
2.3.2
Kam s ním (s ní)?
3.
Básník
3.1
Hřbitovní kvítí
3.2
Knihy veršů
3.2.1
Knihy veršů výpravných
3.2.2
Kniha veršů lyrických
3.2.3
Kniha veršů časových a příležitostných
3.3
Písně kosmické
3.4
Balady a romance
3.5
Prosté motivy
3.6
Zpěvy páteční
4.
Prozaik
4.1
Soubory povídek a fejetony
4.2
Arabesky
4.3
Povídky malostranské
4.4
Týden v tichém domě

Úryvek

"Jan Neruda
1834 – 1891
- básník a prozaik
- psal do novin
- narodil se v Praze na Malé straně, otec měl krámek, pak trafiku
- studoval gymnázium, pak práva, hodně cestoval (Paříž, Balkán, Egypt), v jeho tvorbě najdeme těsné spojení s Prahou

Novinář
- pracoval jako redaktor, psal fejetony do novin, lit. kritiky, div. kritiky
- přispíval: Národní listy, Květy, Hlas, Čas
- známí fejetonista, nad 2000 fejetonů
- téma: úplně všechno, co viděl na ulici, v obchodu, trhy, blázinec, vězení
- fejetony: Byl 1. máj 1890 – poprvé slavili lidé svátek práce
Kam s ním (s ní)? – autor popisuje svoji bezmocnost při výměně slamníků, protože mu ji nikdo nechce spálit, a tak neví kam s ní. Nakonec mu pomůže mlynářka.

Básník
HŘBITOVNÍ KVÍTÍ
- pesimistická sbírka
- vyjadřuje skepci nejen nad svým životem, nad nešťastnou láskou, ale také nad národní situací, básník nenalézal žádné řešení

KNIHY VERŠŮ
- soubor 3 části:
1) básně epické = KNIHY VERŠŮ VÝPRAVNÝCH - patří sem i balady např. Dědova mísa - vnuk tohoto dědy poučuje svého otce, jak se má k dědovi chovat. Před fortnou milosrdných – sociální téma, hovoří stařec ke svému vnukovi o chudobě, která vede k bezcitnosti
2) KNIHA VERŠŮ LYRICKÝCH – Otci, Matičce, Anně – dívka, se kterou se setkal v tanečních
3) KNIHA VERŠŮ ČASOVÝCH A PŘÍLEŽITOSTNÝCH - reaguje na současnou situaci, nad svým dosavadním životem, bilancuje život, objevuje se zklamání, ale také vítězství, spokojenost, Vším jsem byl rád"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0039.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Neruda.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse