Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Otčenášek

Životopisy spisovatele: Jan Otčenášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně vypovídá o novele Romeo, Julie a tma českého autora Jana Otčenáška. Po heslovitém výpisu základních informací o knize přináší práce krátké poznámky o spisovateli a jeho dalších dílech. Následuje seznámení s dějem a postavami knihy, vlastní zhodnocení a citát z novely.

Obsah

1.
Autor, hlavní postavy, literární útvar
2.
Krátce o autorovi a jeho dalších dílech
3.
Děj a postavy
4.
Vlastní hodnocení
5.
Citát z knihy

Úryvek

"Romeo, Julie a tma

autor: Jan Otčenášek
hlavní postavy: Pavel a Ester
literární útvar: novela

Autor knihy, Jan Otčenášek, se narodil roku 1924. Píše o sobě a o svých vrstevnících, kteří byli totálně nasazeni. Snaží se v knihách poukázat na jejich snahu vzepřít se proti fašismu a nespravedlnosti, avšak síly a elán nestačí. Sám autor tyto skutečnosti zažil, a proto dokázal tak pravdivě a přesně vylíčit poměry za války i po ní. Další jeho známou knihou je Kulhavý Orfeus. Tato kniha je pokračováním osudu Pavla (hlavního hrdiny novely Romeo, Julie a tma), který se snaží pomáhat spolu s ostatními v boji proti fašismu. Občan Brych je název Otčenáškovy knihy, ve které je hlavním hrdinou již zmíněný Brych. Byl to úředník, který měl výhrady k politice KSČ, ale nakonec se přiklonil k dělnické třídě.

Novela Romeo, Julie a tma je velké společenské drama, které je přeneseno do úzkého milostného příběhu hlavních hrdinů Pavla a Ester. Zavádí nás do Čech v době, kdy je uskutečněn atentát na Heydricha. Pavel je jediný syn krejčího, Ester sympatické odvážné židovské děvče. Chlapec se jde večer po maturitních zkouškách projít do parku a tam se seznámí s Ester. Ta má odejít do koncentračního tábora do Terezína spolu s ostatními Židy. Rozhodne se však, že neodejde. Neví, kde by se mohla ukrýt. Proto neodmítá Pavlovu nabídku, aby se schovala v jeho pokojíku vedle otcovy dílny. Pavel si neuvědomuje, v jaké nebezpečí vydává sebe, Ester i své rodiče. Každý den ji navštěvuje. I v tak nepříznivém prostředí mezi nimi začíná růst láska.
V knize vystupuje také starý Čepek. Pracuje s Pavlovým otcem. Je to obětavý člověk, který se snaží pomoci druhému, třeba i za cenu vlastního života. Protikladem Čepka je Rejsek-udavač a zrádce. Když zjistí, že se v domě ukrývá Židovka, chce ji vydat Němcům. Čepek mu v tom brání a chce ji sám ukrýt. Ta odmítá a raději obětuje život pro Pavlovo bezpečí. Vyběhne na ulici a snaží se utéci. Němci ji však okamžitě zastřelí.

Děj knihy, rozčleněné do 13 kapitol, je rozvíjen chronologicky. Tato kniha se mi líbila. Autor dovedl krásně vylíčit proces dospívání, problémy dospívající mládeže navíc ztížené nepříznivými podmínkami války, která každému kazila bohatý a šťastný život.

„Letěla po oslizlých kamenech, hmatajíc rukama v čpavém příšeří... pach záchodů a pivních splašek, průjezd, dlouhý, přerušený úzkým dvorkem, sudy a láhve, stojany na prášení koberců, oči, zahlédla čísi vyjevené oči, ale utíkala vpřed bez cíle, bez myšlenky v třeštící hlavě, s rozevlátými vlasy... jen stroj, ráz, dva... zakopla, pod dlaní jí ujíždí vlhká, opraskávající omýtka, zadržela ji, pronikavý hvizd jí pomohl na nohy... prásk! Dududu... vpřed! Vidí... tma průjezdu ustupuje, končí a tam... nevěří svým očím... tam... vidíš?“ Světlo!"

Poznámka

Součástí práce jsou drobné ilustrace vážící se k filmu natočenému podle knihy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e95aa4ab3cf0.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
J_Otcenasek_Romeo_Julie_a_tma.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse