Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Zahradníček: Stromům - rozbory básní 20/21

Jan Zahradníček: Stromům - rozbory básní 20/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Zahradníček

Životopisy spisovatele: Jan Zahradníček

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Stromům ze sbírky Jeřáby Jana Zahradníčka. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Jiří Wolker: Poštovní schránka - rozbory básní 19/21 a následující zde Vilém Závada: Pád - rozbory básní 21/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)
-------------------------------------------------------
Obydlí větrů nikdy neutišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.
-------------------------------------------------------
Vy harfy záchvěvů, jž umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.
-------------------------------------------------------
Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!
-------------------------------------------------------
Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přílbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.
-------------------------------------------------------
(Jeřáby)

Rozbor
• Stromům (název) - věnování (dedikace)
• Lese, ty mechatý spáči - apostrofa lesa
• mechatý - metonymický přívlastek
• les se proměňuje v živou lidskou bytost
• Obydlí větrů nikdy neztišená - apostrofa
• obydlí větrů - genitivní metafora kontextová
• plameny zelené - metafora kontextová; zelené - metonymický přívlastek; zároveň inverze (místo zelené plameny)
• šedá hnízda - šedá - epiteton constans
• berou na ramena - personifikace
• Vy harfy záchvěvů, jež umírají - apostrofa
• harfy záchvěvů - metafora genitivní kontextová
• pod srdci dosud nenarozeným - něco umírá, aniž by se to už narodilo - oxymorón
• láska stínů - metafora genitivní, paradox; dva stíny se milují - větve dávají dohromady stín"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6f084d1a95d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zahradnicek_Stromum_rozbor_20.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse