Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

János Kodolányi


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: János Kodolányi

Škola: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8

Charakteristika: Tento text seznamuje s životem a dramatickou tvorbou maďarského spisovatele Jánose Kodolányiho. Nejdříve uvádí definici okruhu lidových spisovatelů, poté se věnuje životopisu spisovatele. Charakterizuje jeho tvorbu a přibližuje děj hry Zemětřesení (Földindulás).

Obsah

1.
Úvod
2.
Termínem lidoví spisovatelé
3.
János Kodolányi
3.1.
Životopis
3.2.
Charakteristika tvorby
3.3.
Hra Földindulás (Zemětřesení)
3.3.1.
Popis děje
4.
Závěr

Úryvek

"Maďarský spisovatel János Kodolányi je jedním z představitelů moderního vesnického dramatu. Patří k významné skupině tzv. lidových spisovatelů, i když jeho cesta byla poněkud samotářská.

Termínem lidoví spisovatelé (nebo prostě „lidoví“) se v maďarské literatuře označuje uskupení autorů nastupujících v třicátých letech dvacátého století a spojených ideou, že skutečným zdravým základem maďarského národa a jediným možným zdrojem jeho obrození jsou venkovští rolníci. Šlo o nejvýznamnější hnutí od vzniku Nyugatu (1908, literární časopis přinášející moderní západoevropské vlivy). V politických východiscích se jednotliví autoři různě rozcházeli. Vesměs ovšem tato skupina později byla podrobena marxistické kritice (místo na dělnickou třídu kladli důraz na rolnictvo a na národ). Nebyli však konformní ani s fašismem; zdá se, že šlo o zdravý nacionalismus: „Ačkoli … nesdíleli šovinismus vládní politiky … přece jenom sociální problémy mnohdy převáděli na nacionální.“ Po nástupu fašismu v Maďarsku, po r. 1935, přešli (přes počáteční pokusy o sblížení s vládními stanovisky) do opozice, účastnili se protifašistické akce a kolaboranti tvořili mezi nimi skutečné výjimky (mezi něž zřejmě, bohužel, dočasně patřil právě Kodolányi). Největšího rozkvětu dosáhlo toto volné seskupení mezi lety 1930 – 1945, díky otevřeně protifašistickému postoji mohli svou činnost rozvíjet i po válce, postupně se ovšem jako skupina rozplynuli. Asi nejznámějšími autory tohoto okruhu jsou Laszló Németh či Gyula Illyés.

János Kodolányi se narodil 13. 3. 1899 v malé vesnici Telki v těsné blízkosti Budapešti. Poznal vlastní zkušeností život rolníků i dělnické hnutí. Studoval filosofii, estetiku a sociologii, v roce 1921 se oženil s Matildou Czösziovou (měli dvě děti) a přestěhoval se do Budapešti. Už o rok později se stal uznávaným a oblíbeným autorem. V roce 1932 se krátce zúčastnil komunistického hnutí. Ve třicátých letech podnikl několik cest do Finska, o kterých také psal knihy a zároveň hledal inspiraci pro své historické romány. Roku 1937 dostal prestižní cenu Baumgarten. Válku strávil jakožto fyzicky nezpůsobilý v Budapešti. V období 1939 – 1940 byl vedoucím redaktorem pravicového listu Nemzetör (Národní strážce) a fašisty vyzdvihovaným autorem. V roce 1941 byl zvolen do čela Literární společnosti Januse Pannonia v Pešti a stal se šéfredaktorem novin Tiszántúl v Debrecíně."

Poznámka

Tato práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a240519a3059.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Janos_Kodolanyi.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse