Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jarmila Loukotková: Pod maskou smích

Jarmila Loukotková: Pod maskou smích


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jarmila Loukotková

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát pojednává o obsahu díla Jarmily Loukotkové Pod maskou smích. Na začátku práce je krátký životopis spisovatelky a poté následuje rozbor díla. Autorka líčí a hlavní téma a představuje postavy. Zbytek práce je věnován kompozici, to jest expozici, zápletce, kolizi, krizi a zakončení. Autor si všímá i použitých jazykových prostředků.

Obsah

1.
Jarmila Loukotková - životopis
2.
Tématické složky
3.
Hlavní postavy
4.
Kompozice
4.1
Expozice
4.2
Zápletka
4.3
Kolize
4.4
Krize
4.5
Zakončení
5.
Jazykové prostředky

Úryvek

"Jarmila Loukotková /*14.4.1923/ je známá jako autorka historických románů, jimž dominuje znalost dobových reálií, efektní děj a lyrická atmosféra. Píše však i romány ze současnosti /1971 – Dar jitra prvního/, nadčasově pojaté příběhy vypjatých citů /Žít jednou spolu – 1988/ a prózy s kriminálními či dobrodružnými zápletkami /Lhůta prošla - 1992/; působí i jako překladatelka .

Tématické složky:
Celkové téma: život kartáginského otroka v Římě v době punských válek
Hlavní téma: životní cesta Publia Teratia Afera z otroctví mezi nejvýznamnější římské osobnosti
Vedlejší téma: jeho dětství v Kartágu
Epizoda: setkání po letech s kartháginskými mírovými vyjednavači

Hlavní postavy: Publius Terentius Afer – hlavní hrdina, autor římských divadelních komedií
Terentius Lukánus – senátor, který si ho vzal k sobě
Gaius Terentius – syn senátora a později hlavní Aferův nepřítel
Kató – římský senátor známý svým odporem proti Kartágu
Scípión – Aferův přítel, který se ho později ujal a nechal ho u sebe bydlet
Kompozice:
Žánr: próza
Postup: retrospektivní
Expozice: Malý Publius je synem jednoho z nejurozenějších kartáginských suffetů. Po 2. punské válce, ve které Karthágo prohrálo, se zavázalo, že Římu zaplatí 10.000 talentů. Jako první „splátku“ poslalo 300 nejurozenějších hochů z Karthága do Říma. Každého z nich si měl vzít k sobě římský senátor. Afera si k sobě vybral senátor Terentius Lukanus, který mu umožnil stejné vzdělání jako svému synovi.
Zápletka: Gaius Terentius se dozvídá, že Afer není jeho skutečný bratr, ale že je to pouze podřadný otrok z Kartága. Snaží se mu dělat samé naschvály. To se však nelíbí senátorovi Terentiu Lukánovi, který svému synovy domlouvá a zastává se Afera.
Kolize: Senátor Terentius Lukánus se těžce zranil po pádu z koně a umírá. 15 dnů přežívá na lécích, aby mohl Afera po dovršení 15 let propustit na svobodu. V případě, že by umřel dříve, by se vlastníkem Afera stal jeho syn, který by ho ale nechal okamžitě popravit. Senátorovi se podaří i přes těžká zranění přežít a těsně po propuštění Afera umírá."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0026.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Loukotkova_Pod_maskou.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse