Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jarmila Loukotková: Pro koho krev

Jarmila Loukotková: Pro koho krev


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jarmila Loukotková

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text podrobně popisuje děj příběhu otroka Athenióna z románu Pro koho krev od Jarmily Loukotkové.

Úryvek

“Vše začíná na trhu, kde Lukullus z rozmaru kupuje otroka Athénióna, jež je velice podobný jeho bratru Licíniu. Athénión se zamiluje do otrokyně Manéy a má s ní dceru Idanu. Doba je velice zlá, velké množství otroků vyvolává nejen ne Sicílii, ale v celé Itálii nepokoje. Lidé, kteří nemají peníze o práci ani nezavadí a jsou odkázáni na pomoc státu. Místodržící Nerva má za úkol propustit na svobodu otroky, jež pocházejí ze svobodných rodin. Propuštěno je na tisíce otroků. Athénión se však obává ztráty rodiny.
Na pobřeží Sicílie se shromáždilo vojsko otroků, kteří hodlají porazit Římany a obsadit ostrov. Athénión prorokuje otrokům v Lukullově domě, získává je na svou stranu. Do města přijíždí Lukullův přítel, který zvrátí jejich názory. Licínius zmaří Nervovu snahu propustit otroky. Athénión prchá z Morgantiny za pomocí Nigera. Manéa a Idana se ukrývají. Athénión putuje do Lilybéa, kde vyhledává přítele Dióna, se kterým kdysi sloužil. Společně získají několik tisíc otroků a vydávají se na pomoc Salviovu vojsku. Ze Salvia, bývalého otroka se však stal velmi panovačný vůdce, který pohrdá jak Athéniónem, tak Diónem. Nakonec přecejenom najdou společnou řeč. Salvius zůstane králem a Athénión se stává vůdcem obrovského vojska. Nejprve poráží Římany a poté táhnou na Morgantinu, která po určitých obtížích taktéž padne. Athénión v rozvráceném městě objevuje Rosciuse, který proti němu kdysi tak tvrdě řečnil. Nyní ho pověřuje pronesením uvítací řeči k novému králi otroků. Přihlásil se zraněný Niger. Z jeho zamlklého chování Athénión pochopí, že Manéa sklidila za svého muže veškerou zášť, ale Idana je stále na živu.
V Římě nastoupil nový místodržící Licínius, ten který započal tuto válku. Poznal svou dceru. Vojsko táhne na Triokalu. Po cestě se bez boje otrokům vzdává město Herbess. V bitvách se otroci mstí svým bývalým pánům. Pověst o síle otrockých vojsk je taková, že se sicilská města sama podvolují vzbouřencům. Po dobytí Triokaly všichni bláhoví otroci oslavují, pouhý Athénión má čistou mysl. Ví, že dobytí tohoto města byl jejich vrchol a nyní musí nutně přijít porážka. Zrádný Salvius uvrhl Athénióna do vězení, cítí blízký konec."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b8addc963aa.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Loukotkova_Pro_koho_krev.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse