Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Hašek

Životopisy spisovatele: Jaroslav Hašek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v hlavních bodech shrnuje příběh humoristického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. V několika odstavcích líčí hlavní mezníky děje od Švejkova života před sarajevským atentátem po závěr knihy, kdy jeho pluk míří za první světové války bojovat s Ruskem. Jsou jimi zejména Švejkův pobyt v nemocnici pro simulanty, služba kurátu Katzovi a nadporučíku Lukášovi a strastiplné putování Švejka za jeho plukem.

Obsah

1.
Švejk před sarajevským atentátem
2.
Cesta do nemocnice pro simulanty a do služeb kuráta Katze
3.
Nový pán, nadporučík Lukáš
4.
Vlakem do Budějovic
5.
Pěšky do Budějovic a přesun do Uher
6.
Švejk téměř popraven a postup k frontě

Úryvek

"Tato kniha, později i zfilmovaná, začíná v Praze po Sarajevském atentátu na arcivévodu Ferdinanda, kterým začíná i válka. Hlavní postavou je hodný a skromný Josef Švejk, který vyniká svou jednoduchostí. Bývá často pronásledován, ale umí z toho vyváznout díky své vychytralosti. Bydlí se svou posluhovačkou paní Müllerovou, trpí revmatismem a živí se prodejem psů.
Jednou prohlásil, že bude brzy válka a schválil atentát na Ferdinanda, tak ho zavřeli do vězení. Odtud putuje do blázince, protože je vojenskou komisí prohlášen za notorického blba. Když ho po čase propustili, byl povolán na vojnu. Švejk je rád, i přestože ho tam musí odvést paní Müllerová na vozíku, protože má v nohách revma. Obvodní komise ho ale posílá do „nemocnice pro simulanty“. Odtud se pak dostává až při mši, kterou přednášel opilý kurát Otto Katz, který si ze Švejka udělal svého sluhu. Nějakou dobu u něj slouží, kurát ho pak ale prohraje v kartách.
Nadporučík Lukáš, Švejkův nový pán, si přeje, aby mu Švejk sehnal psa. Švejk ho ukradne nadřízenému veliteli pana Lukáše, plukovníkovi Krausovi, ten na to ale později přijde.
Pan Lukáš i Švejk jsou za trest posláni do Budějovic k pluku, který se chystá na vojnu. Švejk jede vlakem, na jedné zastávce však vystoupí a nadporučík Lukáš jede do Budějovic bez něj. Švejk jde zatím do hospody a propije tam všechny peníze na vlak. Je chycen četníkem a odveden na strážnici. Protože u sebe nemá žádné dokumenty, je poslán do Budějovic pěšky.
Nějakou dobu šel místo na jih na západ a potkal mnoho lidí, kteří mu nabídli pomoc a ukázali směr, kterým má jít. Byl zadržen na četnické stanici a považován za ruského špióna. Strážmistr Švejkovi nevěří, že má namířeno do Budějovic, protože jde opačným směrem a pošle ho se závodčím do Písku. Rotmistr v Písku zase pošle Švejka s mladým četníkem do Budějovic, tam ho obrlajtnant zavře do Regimentsarrestu. Švejk se spolu s plukem přesouvá do Uher. Ztratí se a nachází ruskou uniformu. Ihned si ji vyzkouší a je zajat rakouskými vojáky.
Má být popraven, ale je zachráněn a dostane se zpět ke svému pluku. Tam dostane vynadáno a s plukem se posouvá dále k frontě. Pluk se stává terčem bombardování. Kniha končí tím, že se pluk chystá přejít přes hranice Ukrajiny a jde bojovat s Ruskem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ebd69d7d398b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Hasek_Osudy_dobr_voj_Svejka.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse