Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Hulák: Homérova Odysseia

Jaroslav Hulák: Homérova Odysseia


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Hulák

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje knihu Homérova Odysseia od spisovatele Jaroslava Huláka, která převypravuje známý Homérův epos. Text seznamuje s dějem, charakterizuje hlavní postavy a také uvádí hlavní myšlenku díla. V závěru se objevuje osobní názor autora práce.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Děj
3.
Charakteristika postav
4.
Hlavní myšlenka
5.
Názor

Úryvek

"Autor: Homér
Převyprávěl: Jaroslav Hulák
Nakladatelství: Albatros
Ilustrace: Zdeněk Kudělka

Děj:
Knížka je o Ithackém vládci Odysseovi, který se po pokoření Tróji vrací zpět do Ithaky ke své manželce Pénelopě a synovi Télemachovi. Vůle bohů je ovšem jiná a Odysseus se po mořské bouři probírá (v zajetí) na ostrově Ógygi , kde se do něj zamiluje a následujících sedm let pečuje nymfa Kalypsó. Po těchto sedmi letech se ovšem nejvyšší z bohů Dius svolí Odysseův návrat do Ithaky. Odysseova cesta je plná dobrodružství, setkání s různými mýtickými bytostmi, nástrah i pomoci některých bohů. Po návratu do Itháky, kde Pénelope po dlouhém čekání byla donucena vybrat nového muže a otce pro svého syna. Odysseus se rozhodne, že se v převlečení za žebráka do klání také zapojí. Nakonec klání vyhraje a po odložení převleku v žebrákovi zarmoucená Pénelope pozná svého milovaného muže.

Charakteristika postav:
Odysseus - je chytrý, statečný, láskyplný a vynalézavý Ithácký vládce. Kterého láska žene do rodné Itháky ke své ženě Pénelopě a synovi Télemachovi.
Zeus - nejmocnější, nejmoudřejší ze všech bohů sídlící na Olympu. Jenž má moc a nejvýznanější postavení jak v říši lidí, tak i v říši bohů. Spravedlivý i velmi všestranný bůh, ošem často se na něm projevuje jeho ješitnost a panovačnost."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d7672ecad2c8.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Hulak_Homerova_Odysseia.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse