Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Seifert: Maminka

Jaroslav Seifert: Maminka


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Seifert

Životopisy spisovatele: Jaroslav Seifert

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje popis básnické sbírky Jaroslava Seiferta Maminka. Velmi stručně se zmiňuje o tématu a obsahu celé sbírky. Poté rozebírá vybrané básně. V závěru jsou uvedena základní životopisná data autora spolu s jeho úspěchy a výčtem děl.

Obsah

1.
Téma
2.
Obsah
2.1.
Večerní píseň
2.2.
Maminčino zrcátko
2.3.
Růže pro slečnu učitelku
3.
Autor
3.1.
Úspěchy
3.2.
Díla

Úryvek

"Téma: Tato sbírka básní je věnována hlavně jeho mamince. Popisuje tu jeho celý život po boku maminky a událostí s ní spojené.

Obsah: Autor zde píše v „ich formě“ a vzpomíná zde na svoje dětství. Vzpomíná na jejich byt, že sice bydleli velmi chudě, ale peníze neznamenají vše. Velmi svou maminku miloval a v této sbérce to dává velice najevo. Také se zde objevuje, jak jeho matka byla velice pracujícím člověkem, byla vždy velmi unavená, vážila si každého groše, ale plná lásky a jistoty.
Večerní píseň: V této básni vzpomíná, jak se vše odvíjelo od nálady maminky. Když byla maminka šťastná, byli šťastní všichni ostatní. Je zde i vzpomínka, jak je maminka chodila ukládat večer do postele. Ale dnes už tak dobře neusíná, protože už tam maminka není.
Maminčino zrcátko: Popisuje, jak maminka vlastnila stříbrné zrcátko a každý den si u něj upravovala vlasy. Ale jak stárla maminka, i zrcátko stárlo. Po nějaké době se už i rozbilo a maminka už byla stará, a tak si už ani vlasy neupravovala.
Růže pro slečnu učitelku: Zde autor popisuje, jak jako mladý chlapec kradl pro svojí pani učitelku růže na záhonku na náměstí. Když jí potom daroval paní učitelce, byla velmi potěšena, ale on se pak nemohl soustředit na jiné věci. Nyní jako dospělí přemýšlí nad tím, co dělal a jestli si nyní může aspoň přivonět.

Autor: Jaroslav Václav Seifert se narodil 23. září 1901 na Žižkově. Český lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel. Vychodil šest tříd gymnázia, poté studií zanechal.
r.1919 debutoval verši v časopise Republika a začal svou žurnalistickou a literární dráhu ve dvacátých letech se stal spoluzakladatelem, členem a mluvčím uměleckého hnutí Devětsil.
Působil jako redaktor Komunistického nakladatelství a knihkupectví v Praze na Perštýně, redigoval řadu komunistických deníků a avantgardních časopisů (Rudé právo, Rovnost, Právo lidu, Nová scéna, Kytice). Jeho ženou byla Marie Ulrichová. Podepsal manifest proti Gottwaldovu vedení KSČ, za to byl ze strany vyloučen. Členem sociální demokracie. 10. ledna 1986 zemřel v pražské nemocnici na Strahově na selhání srdce.
úspěchy:
r.1955 získal za knihu Maminka státní cenu za literaturu
r.1966 byl jmenován národním umělcem
r.1968 získal za knihy Koncert na ostrově, Halleyova kometa a Odlévání zvonů státní cenu za literaturu
11. října 1984 mu byla za "poezii, která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti" udělena Nobelova cena za literaturu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49206490397a6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Seifert_Maminka.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse