Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně

Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Vrchlický

Životopisy spisovatele: Jaroslav Vrchlický

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Zaměřuje se na literární druh, žánr, život autora, postavy a děj díla.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Jaroslav Vrchlický
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Kompozice
7.
Jazykové prostředky
8.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"DĚJ
Na hrad Karlštejn měly zákaz vstupu ženy. Císař Karel IV. chtěl hrad využívat k odpočinku. Vše se ale zvrtne. Na hrad se dostanou hned dvě ženy (Císařovna Eliška a Alena neteř pana purkrabího). Císařovna na hrad zavítala ze žárlivosti. Kdežto Alena pouze proto, že se vsadila se svým otcem, že noc na Karlštjeně přečká a potom si bude moci vzít pana Peška. Ženy na hradě odhalí, ale vévoda Štěpán spolu s králem bavorským a jeruzalémským- Petrem. Ti se do situace vloží a neustále ženu vyhledávají. Císař svou císařovnu odhalí, ale když je zákonodárce nemůže zákon jen tak obejít. A tak vymyslí lest, že císařovna ke Karlštejnu pouze zabloudí. Císař nakonec odhalí i Alenu a na prosbu purkrabího pasuje pana Peška na rytíře.

POSTAVY
Karel IV. – Je moudrý, se smyslem pro humor, ale je to také vznešený panovník. Dokáže odhalit své city k Elišce a je odhodlaný si stát za svým slovem. Jeho postava je zidealizovaná.
Alžběta (Eliška) – Je chytrá, energická a impulsivní žena. Jde si za svým cílem přes jakékoliv překážky a i přes to, že by to mohlo mát špatné následky. Má velkou sílu (jako jediná žena v zemi umí zlomit meč) a i přesto je velmi krásná.
Alena – Statečná, podnikavá a veselá dívka, nedělá si nic z toho, že by ji mohl stihnout nějaký trest a jde si za svým cílem, což je provdat se za Peška.
Pešek Hlavně – Chytrý muž se smyslem pro humor, miluje Alenu a proto je jeho cílem získat rytířské ostruhy, aby si ji mohl vzít.
+ Vévoda Štěpán, král Jeruzalémský a bavorský Petr, pan Purkrabí, arcibiskup Arnošt z Pardubic

KOMPOZICE
Tři dějství – I. Panovník přijíždí na hrad, zároveň přijíždí potají i Eliška spolu s Alenou.
II. císařovna hlídá převlečená za panoše císařovu ložnici a prozradí se.
III. strhne se bitka, císař oběma ženám odpouští, Karlštejn byl zpřístupněn ženám.
Chronologická.
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Dialogy. Vtipné zápletky
Obecná čeština.
Archaismy.
Přehozený slovosled – Povedu ruku jeho a vytvoří velké dílo…

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA A VLIV NA DALŠÍ AUTORY
Dílo napsal v době, kdy prožíval šťastné manželství. Dokončená práce byla zveřejněna ve dvou částech v roce 1884 v časopisu Lumír. Dílo mělo ve své době kladně přijato. Je dodnes populární.
Film – 1919 němá komedie
1973 muzikál – v hl. roli – Vlastimil Brodský a Jana Brejchová"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540cc35d642c8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Noc_na_Karlstejne.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse