Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jean-Baptiste Molière: Lakomec

Jean-Baptiste Molière: Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Lakomec francouzského spisovatele Jeana Baptista Moliéra. Formou bodů uvádí téma, motiv, prostředí, literární žánr a charakterizuje hlavní postavy. Zevrubněji se věnuje popisu děje. Dále sleduje jazykovou stránku a kompozici díla. Nechybí ani krátký úryvek z knihy. Místo závěru je věnováno autorovu hodnocení.

Obsah

1.
Seznámení s knihou
2.
Tematický plán
2.1.
Téma
2.2.
Motiv
2.3.
Postavy
2.4.
Literární žánr
2.5.
Prostředí
3.
Jazykový plán
3.1.
Jazyk
3.2.
Stylové rozvrstvení slovní zásoby
3.3.
Obrazná pojmenování
4.
Kompoziční plán
4.1.
Kompoziční postup
4.2.
Vztah dějových linií
4.3.
Vnitřní výstavba děje
4.4.
Děj knihy
5.
Hodnocení
6.
Ukázka

Úryvek

"1) Tématický plán
TÉMA:
• hlavní: lakota lidí, kteří mají rádi své peníze víc, než život
• vedlejší: neochota Harpagona vydat ani tolar navíc

MOTIV: peníze dokáží změnit charakter a ovlivnit mezilidské vztahy


POSTAVY:
• hlavní: - Harpagon- bohatý lichvář; člověk, který kvůli svým penězům obětuje cokoliv a ztráta peněz by pro něj znamenala ztráta života, zamiluje se do Marie a chce si ji vzít
- Kleantes- Harpagonův syn, miluje Marii a brání jejich lásku
- Eliška- Harpagonova dcera, miluje Valeria
- Valerius- miluje Elišku a snaží se získat přízeň Harpagona, aby si Elišku mohl vzít
- Marie- mladá dívka, která se zamiluje do Kleanta, ale má si vzít Harpagona, kterého vůbec nechce
• vedlejší: - Frosina- snaží se přesvědčit Marii, aby si Harpagona vzala
- Jakub- Harpagonův kočí a kuchař, nemá svého pána rád kvůli jeho lakotě
Policejní komisař- vyšetřuje krádež Harpagonových peněz
- Anselm, Šindel, Tříska, Treska, paní Klaudie

LITERÁRNÍ ŽÁNR:
Jedná se o divadelní hru- klasicistní tragikomickou komedii o pěti dějstvích.

PROSTŘEDÍ: polovina 17.st., Paříž

2) Jazykový plán
JAZYK: spisovný, místy zastaralá slova
STYLOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY: slova stylově neutrální
OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ: často se objevuje přímá řeč (jedná se o divadelní hru), přirovnání, zdrobněliny, živé dialogy a často je zde použit satirický tón řeči

3) Kompoziční plán:
KOMPOZIČNÍ POSTUP: chronologický
VZTAH DĚJOVÝCH LINIÍ: rámcové řazení
VNITŘNÍ VÝSTAVBA DĚJE:
• expozice: Harpagonova láska penězům a zároveň k Marii
• kolize: Kleantes se dozvídá o tom, že si má Harpagon vzít Marii, kterou miluje on sám
• krize: Harpagon je okraden o své peníze
• peripetie: Kleantes donutí Harpagona, aby se vzdal Marie a dostane své peníze zpět
• závěr: navrácení peněz Harpagonovi, svatba Kleanta a Marie, Elišky a Valeria"

Poznámka

Práce obsahuje 1 obrázek. Čistý text je v rozsahu 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d454b7abbc87.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Lakomec.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse