Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jiří Kratochvíl: Hotel Avion

Jiří Kratochvíl: Hotel Avion


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jiří Kratochvíl

Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Seminární práce je věnována Jiřímu Kratochvílovi a jeho knize Hotel Avion. Po úvodním výkladu o samotném spisovateli a jeho životě následuje seznam děl a poté hodnocení knihy Hotel Avion.

Obsah

1.
Jiří Kratochvíl - životopis
2.
Postmodernismus
3.
Seznam děl
4.
Rozbor díla Hotel Avion
5.
Můj názor na knihu
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Můj názor na knihu
Ač nepatřím k vášnivým čtenářům, kterým nestačí velký regál na uskladnění všech knih, které během roku přečtou a z knihovny chodí každý týden s plným batohem, kniha mne velmi příjemně překvapila. Velký vliv na můj vztah ke knize mělo striktní zasazení do brněnského prostředí. Děj se odehrával (v obou zmíněných liniích) na místech, která znám, na místech, kterými každý den procházím. To, že hlavní hrdina měl stejný cíl cesty, jako občas mívám já, mi dodávalo důvěru k příběhu, byť byla někdy zápletka vygradována až do absurdních situací, které evidentně nemohly nastat a neřešily problémy příliš detailně. Tyto absurdní situace však byly v knize prokládány zcela běžnými problémy, které může „obyčejný člověk“ mít. Autor se také nikdy nedrží déle jednoho motivu, aniž by do něj nevložil několikaodstavcovou vsuvku, ve které si čtenář může „odpočinout“ od důležitější a napínavější linie, která už však trvá několik stránek a podvědomě začíná člověka nudit. Autor se také snaží se čtenářem sblížit tím, že není na stránkách knihy naservírováno „profesionální“ do detailů promyšlené vyprávění, ale spíše nějaká volně podaná historie a posloupnost událostí, mezi nimiž lze občas něco vynechat, naopak vložit nebo i zapomenou a následně si pak vzpomenout. Na zajímavosti knize také přidává, že se téměř s každým předělem kapitol střídá osoba, jejíhož pohledu je příběh vyprávěn. A vezte, že každý ze zvolených vypravěčů má kapku jiný pohled na svět – kniha je tak ještě různorodější, než by se mohlo na první pohled zdát. Dalším postřehem je opakování některých odstavců v doslovném znění. Zkrátka různé situace mohou mít v knize stejný konec, byť s mírně jiným kontextem. Není to ale jediný případ, kdy se v knize opakují celé odstavce. Když začíná nová kapitola, zpravidla se přesuneme do jiné dějové linie a pro lepší navázání jsou zopakovány poslední odstavce, které byly k tomuto ději napsány. Mé celkové hodnocení knihy je velmi pozitivní a rozhodně ji doporučuji všem Brňákům k přečtení.
V budoucnu bych si chtěl přečíst také nějaké další Kratochvílovy romány.Zdroje."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5064c99417f0a.zip (1112 kB)
Nezabalený formát:
Kratochvil_Jiri_Avion.pdf (1122 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse