Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jiří Tomek: Příběhy faraónů

Jiří Tomek: Příběhy faraónů


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jiří Tomek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o obsahu rozsáhlého díla o egyptské historii Příběhy faraonů. Práce je rozdělena stejně jako kniha na pět hlavních částí (dnů). Autor každou z částí charakterizuje a uvádí příklady konkrétních příběhů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Den prvý - Mýty - příběhy bohů-faraonů
3.
Den druhý – příběhy faraónů Staré říše
4.
Den třetí – příběhy faraónů Střední říše
5.
Den čtvrtý – příběhy faraónů Nové říše
6.
Den pátý – příběhy faraónů Pozdní doby
7.
Den poslední

Úryvek

„Den druhý – příběhy faraónů Staré říše
Zde je mnoho příběhů o faraónech, například: “Jak se stal rolník faraónem”. Žili spolu kdysi dva bratři – Anup a Bata. Starší Anup zdědil po otci všechny jeho statky a pozemky a hospodařil na nich. Mladší Bata mu dělal jen nádeníka. Jednou si Anup namluvil Nedžemet, dceru sousedního rolníka, a oženil se s ní. Nedžemet však měla ráda Batu, a pokoušela se ho svést. Ten však odmítal podvádět svého bratra, a odmítal ji. Nedžemet to dopálilo, a rozhodla se mu pomstít. Potrhala si šaty, umazala a poškrábala si celé tělo a obličej. Když přišel Anup z pole, namluvila mu, že ji chtěl Bata svést, a když odmítala, že ji znásilnil. Anup se bezmyšlenkovitě rozběhl za Batou a chtěl ho zabít. Bata si ho však všiml, a dal se na útěk. Bohové si toho všimli, a postavili mezi oba bratry řeku plnou krokodýlů. Btata bratrovi všechno vysvětlil, a ten, když viděl, co bohové udělali aby Batu zachránili, uvěřil. Bata mu řekne, že musí odejít, a ať čeká znamení (až se mu při pití zpění víno), a přijde mu na pomoc. Pak se rozejdou. Anup vyžene podlou Nedžemet z domu, a žije sám v čekání na Batovo znamení. Bata odejde do cedrového údolí. Tam si jeho samoty všimne sám všemocný Re, a sešle mu svou krásnou dceru Taišek, aby mu dělala družku. O Taišek se však dozví faraón, a chce ji za ženu. Vyšle vojáky, aby mu ji přivedli. Kouzelník vojákům poradí, že Batu nepřemůžou, protože ukryl své srdce do koruny jednoho cedru. Poradí jim, aby nejdříve vykáceli celé cedrové údolí. Vojáci tak učiní, a Bata opravdu upadne do jakéhosi bezvědomí. Vojáci pak bez problémů Taišek odvedou. Toho večera se Anupovi zpění víno, a tak se vydá na cestu. Najde vykácené cedrové údolí, a v koruně jednoho statného cedru Batovo srdce. Uvaří z něj odvar, dá Batovi napít, a ten ožije. Promění se v býka, a řekne Anupovi, ať ho odvede k faraónovi. Faraón mu za něj zaplatí vysokou cenu, a Anup odejde domů. Když se na býky příjde podívat kouzelník, řekne mu Bata, lidským hlasem kdo je, a že se přišel pomstít. Kouzelník to řekne faraónovi, a ten nechá býka zabít. Když nesou mrtvého býka do Nilu, ukápnou z něj u brány dvě kapky krve, a z nich do rána vyrostou dvě vysoké broskvoně. Když se na mě přijde kouzelník podívat, promluví z nich opět Bata, a opět kouzelníkovi řekne, že je to on.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a80436b4417d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Tomek_Pribehy_faraonu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse